III Edycja Typera Na Niebiesko!

Do sztartu rundy łostało jesce kupa czasu, ale juz terozki gorko zachyncomy wszistkich do rejestroanio sie i zichtowanio na nojbliższe raje.

Udało nom sie zdobyć do Wos pora fajnych nagród. I tak:

I miyjsce – dostanie wypolany łobrozek (tukej jesce niy wiemy jaki) kiery wykono znany ze twittera Maciek, 1 ksionżka “Niebieskie Majstry” autora Grzesia Joszki i 1 płyta lubianygo, znanygo ze “Niebieskiej Vendetty” Bułka;

II miyjsce – nagroda to 1 ksionżka “Niebieskie Majstry” autora Grzesia Joszki i 1 płyta Bułka;

III miyjsce – dostanie we nagroda płyta Bułka.

Wszistkie nagrody bydom zawiyrać dodatkowo szpecjalno, wybrano przez wygranego dedykacja.

Link do rejestrowanio sie mocie tukej => http://typerznn.azurewebsites.net/

Tam znojdziecie tyż regulamin i tam bydziecie typować.

Zapraszomy gorko i życymy powodzynia!


własne

“Dla mnie 2023 rok to jest data nieprzekraczalna” – Szymon “Simon” Michałek stawia sprawę jasno. (WYWIAD)

Autor: Niebieski Rooben

22 stycznia rozpocznie się pierwsze posiedzenie Komisji Przetargowej w sprawie budowy nowego stadionu dla Ruchu Chorzów. Jednym z uczestników będzie przedstawiciel kibiców Niebieskich – Szymon Michałek (na zdj. trzyma pamiątkową tablicę od Dziennika Zachodniego). My postanowiliśmy w związku z tym przeprowadzić z popularnym Sajmonem wywiad. Ze względu na poruszone w wywiadzie kwestie, napisany jest po Polsku. Zapraszamy:

Continue reading

Lucjan Zieliński fusbalorzem Ruchu

Foto Lukasz Sobala / Press Focus

21 – lytni pomagier – Lucjan Zieliński, podpisoł dzisioj kontrakt ze Ruchem Chorzów.

Kontrakt potrwo do 30 czerwca 2021 roku ze opcjom przedłużynio o kolyjny rok.

Witomy we Ruchu!


własne / ruchchorzow.com.pl

TS Hejnał Kęty partnerem Ruchu Chorzów!

Dzisioj klub poinformowoł, że nowym partnerem łostoł klub TS Hejnał z Kęt.

We ramach współpracy Niybiescy obyjmom monitoringiem grupy trynujonce we klubie ze Kęt. Nosze trynery grup młodziyżowych bydom obserwować rozwój młodych fusbalorzy Hejnału, a nojzdolniyjsze weznymy do swojij szkółki – Akadymii Ruchu Chorzów.

We umowie je tyż informacjo, że bydymy sie wspiyrać we zakresie szkolynio i skautingu, a młode fusbalorze Hejnału bydom odwiydzać nos na turniejach czy szpilach piyrwszyj drużiny.

Umowa podpisoł we imiyniu Ruchu – prezes Jan Chrapek, a we imiyniu Hejnału – prezes Paweł Szłapa, członek zarzondu Daniel Polak i koordynator sekcji fusbalu Jarosław Krystian.

Witomy na pokładzie!


własne / ruchchorzow.com.pl

MKS Piotrkovia – KPR Ruch Chorzów 41-33 (Galeria)

We sobota (12 stycznia) handbalistki Rucchu Chorzów sfaloły szpil we Piotrkowie Trybunalskim ze tamtyjszym MKS-em 33-41. Na tym szpilu boł zaprzijaźniony ze nami fotograf – Dariusz Grabiński. Zapraszomy na jego zdjyncia ze szpilu:

Continue reading