Fusbalorz szpilu Ruch – Podbeskidzie według Życia na Niebiesko

Wybrali my fusbalorza kiery noszym zdaniym, we komitywie ze Grzesiem Joszko na niygo zasłużoł.

Wloz łode pauzy i łod razu zrobioł różnica. Piyrwszy cylny szczał na tor gości to jego zasługa – Paweł Wojciechowski łostaje Fusbalorzem Szpilu!

Szczyloł jako jedyny, jako jedyny tyż cylnie. Torman pora razy mioł gorko u sia jak przi balu boł Paweł. 2 razy nawyt ze wiylkim trudym musioł wybijać bala.

Życzymy Pawłowi coby groł zawsze łode piyrwszyj minuty i zawsze na takim poziomie jak dzisioj!


własne

Podbeskidzie lepsze łod Ruchu – konferyncja prasowo

Niybiescy sfalili szpil 22 raji Nice 1 Ligi ze Podbeskidziem Bielsko – Biała 0-2. Zapraszomy na zapis konferyncji po szpilu: Continue reading

Ślonski LIVE ze szpilu Ruch Chorzów – Podbeskidzie ino u nos!

Dzisioj łode osiymnostyj jadymy ze szpilem 22 raji we Nice I Lidze! Na Cichyj 6 bydymy szpilać ze Podbeskidziem Bielsko – Biała. My tam bydymy i poszprechomy tyn szpil po naszymu.

My zacnymy szprechać juz kole siedymnostyj, a nosz Ślonski LIVE znojdziecie tukej: Relacjo live: Ruch – Podbeskidzie

Szpilu niy ma we TV wiync zapraszomy do nos!


własne

Czekomy na nowy tyrmin szpilu ze Stomilem – komunikat Komisji Ligi

Nie bydzie walkowera. Komisjo Ligi do spraw rozgrywek ligowych stwierdzioła, że niy ma winy we przigotowaniu sztadionu przezz klub ino przez pogoda, ale jednoczyśnie kozała wyznaczyć inkszy sztadion na kiery Stomil bydzie szpilać szpile domowe do końca syzonu. Poniżyj pełno treść komunikatu Koisji Ligi: Continue reading