Skrót szpilu Chrobry – Ruch (1-0)

Niybiescy sfalili szpil ze Chrobrym na koniyc rundy 1-0. Tor wlecioł we 95 minucie szpilu, a my zapraszomy do łoglondanio skrótu:

Link: Skrót szpilu Chrobry – Ruch


chrobry.tv

Skrót szpilu Ruch – Wigry

Zapraszomy Wos gorko do łoglondanio skrótu ze szpilu Ruchu ze Wigrami. Wiela sie dzioło i pywnie niy jedyn mo swoja opinia na typat tego szpilu:

Link: Skrót meczu Ruch – Wigry


tvniebiescy

Ino i aż rymis – konferyncja prasowo po szpilu Ruch – Wigry

Niy udało sie wygrać, ale momy rymis i nostympny, cynny punkt do tabyli ligowyj. Po szpilu byli my na konferyncji prasowyj i poniżyj mocie ja po Ślonsku: Continue reading

Fusbalorz Szpilu Ruch – Stal wydług Życia na Niybiesko

Wybiyrać fusbalorza szpilu ze sfalonego niy ma lekko, ale jakoś nom wpod tyn synek i sie nadoł jak znaloz. Continue reading