Category Archives: Kybice

Drugo galeria ze szpilu Ruch – Pogoń! Tyż “Ze murawy”

Zapraszomy na drugo galeria, tyż ze murawy, tym razym wykonoł ja Niybieski Rooben: Continue reading

Galeria ze szpilu Ruch – Pogoń “Ze murawy”

Momy do Wos piynkno galeria ze szpilu Ruchu ze Pogoniom kiero wykonoł Dariusz Grabiński. Gorko zapraszomy: Continue reading

Ślonski LIVE ze szpilu Ruch – Pogoń ino u nos!

Dzisioj, na Cichyj 6 łode osiymnostyj zagromy piyrwszy szpil pode wodzom nowygo trynera – Marka Wleciałowskiego. Szpil zagromy ze Pogoniom Siedlce i fto niy bydzie móg być na sztadionie, niech kuko na nosz Ślonski LIVE.

My zacnymy szprechać juz kole siedymnostyj, a link mocie tukej => Ślonski LIVE: Ruch – Pogoń

Zapraszomy do nos!


własne

“Pomimo spokojnego usposobienia, Marek jest charyzmatyczny” – Wywiad!

Marek Wleciałowski łostoł po roz drugi piyrwszym trynarem Ruchu Chorzów. Ło tym, jakim je człowiykiem, jakim boł fusbalorzem i innych, pogodali my ze byłym fusbalorzem Ruchu, a obycnie trynerem jednyj ze drużin młodziyżowców – Sewerynem Siemianowskim. Zapraszomy do lektury: Continue reading