Category Archives: Łod Laty

Na dobre i na złe – prziwionzanie do baRw

Czowiyk łod bajtla je uczony co to je mjyłość, jak sie szanuje inkszych itp. itd. ale żodyn niy uczi prziwionzanio. Tego sie niy do nauczić, to cza samymu sie łokryślić, czy sie cuje te prziwnionzanie cy niy. Continue reading