Category Archives: Fusbalorz Szpilu Życia na Niybiesko

Fusbalorz Szpilu Ruch – Chojniczanka wydług Życia na Niebiesko

Tym razym (momy nadzieja) że bez dyskusji ino jedyn chop zasłużoł na miano Fusbalorza Szpilu.

Prziszoł na łostatni gwizdek przed sztartym rundy i łod poczontku pokazywoł, że mo synek werwa i richtig chce – Jakub Kowalski łostoł noszym fusbalorzem szpilu ze Chojniczankom.

Rajdy, walka, niy odstowianie nogi i asysta to przede wszistkim to za co dostowo tyn tytuł, a kejby jesce prziłożoł lepij noga we 94 minucie to bołby juz bohaterym cołkigo Chorzowa!

Łod poru szpilów radzi sie cołkiym dobrze i wyglondo na to, że razym ze Boguszem bydom fest napyndzać ta gra Ruchu do przodku.

Gratulujymy Kubie kolejnygo dobrego szpilu i czekomy na nostympne, równie dobre, abo i jesce lepsze.


własne

Fusbalorz Szpilu Ruch – Olimpia według Życia na Niebiesko

Szpil boł cołkiym niy zły we noszym wykonaniu, ale wybieromy ino jednygo kiery faktycznie zasłużoł na tego Fusbalorza Szpilu. Ocywiście tyż ze pomocom twitterowiczów.

Zagroł łode piyrwszyj minuty, dostoł szansa i ja wykorzistoł. W zasadzie boł bez błyndny we tym co groł. Mimo młodygo wieku zagroł fest dojrzały fusbal. Fto? Mateusz Bogusz!

Walczoł jak umioł i niy boł sie cy to kontaktów ze rywalym, przepychoł sie jak umioł i wygrywoł te bale, jak i umioł zaghrać dobry bal i go utrzimać. Takich chopców nom trza terozki i wierzymy, że zagro jesce lepij we prziszłych szpilach.

Gratulujymy Mateuszowi tego dobrego szpilu i czekomy na jesce wiyncyj jego umiejyntności.


własne

Fusbalorz szpilu Ruch – Podbeskidzie według Życia na Niebiesko

Wybrali my fusbalorza kiery noszym zdaniym, we komitywie ze Grzesiem Joszko na niygo zasłużoł.

Wloz łode pauzy i łod razu zrobioł różnica. Piyrwszy cylny szczał na tor gości to jego zasługa – Paweł Wojciechowski łostaje Fusbalorzem Szpilu!

Szczyloł jako jedyny, jako jedyny tyż cylnie. Torman pora razy mioł gorko u sia jak przi balu boł Paweł. 2 razy nawyt ze wiylkim trudym musioł wybijać bala.

Życzymy Pawłowi coby groł zawsze łode piyrwszyj minuty i zawsze na takim poziomie jak dzisioj!


własne

Fusbalorz Szpilu Ruch – Bytovia wydług Życia na Niebiesko

Dzisioj to my momy niy lada zgryz. Bo cołko drużina grała tak jak powinna, ale pokusili my sie wybrać jednygo – kiery faktycznie zasłużoł tak fest na tego fusbalorza szpilu. Continue reading