Category Archives: Przed Kamerom

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #18

Kolyjno, juz osiymnosto porcja podsumowanio wydarzyń zwionzanych ze Ruchem Chorzów i przijaciółmi. Zapraszomy do łoglondanio, lubiynio i posyłanio dalyj.


własne

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #17

Zapraszomy na nosze podsumowanie tego co boło we Ruchu we łostatnim tydniu i tego co bydzie sie dzioło niybawym. Zapraszomy tyż do posyłanio dalyj i komyntowanio.


własne

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #16

Szesnoste juz podsumowanie tego co boło i połosprowiane ło tym, co bydzie. Ocywiście ło Ruchu i przijaciołach. Gorko zapraszomy do łoglondanio, komyntowanio i posyłanio dalyj.

Fto chce pomóc we zbiyraniu na proteza? Tukej link do zbiórki => Zbiyromy na proteza do Szymona!


własne

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #15

Zapraszomy na nostympny łodcinek podsumowanio wieści ło Ruchu Chorzów i przijaciołach. Zaś trocha poszprechali my ło tym co boło i ło tym co bydzie niybawym.


własne