Category Archives: Przed Kamerom

Życie na niebiesko przed kamerom – #3

Zapraszomy do łoglondanio krótkigo podsumowanio łostatnich wydarzyń zwionzanych ze Ruchem Chorzów.

Link do pomocy Arturowi => Sie Pomaga – Artur Leszek


własne

Życie na niebiesko przed kamerom – #2

Zapraszomy do łoglondanio krótkigo podsumowanio łostatnich wydarzyń zwionzanych ze Ruchem Chorzów.


własne

Życie na niebiesko przed kamerom – #1

Zapraszomy do pierwszygo łodcinka Życie na niebiesko przed kamerom. Jak sie spodobo to bydzie wiencyj.


własne