Category Archives: Przed szpilym – zapowiydź i feliytony

Żałoba na zajcie

We tym tydniu, ze racji tego, że umarła mama jednygo ze noszych piłkarzy – Śp. Pani Marzena Kulejewska – my ogłosili na zajcie tydziyń żałoby i niy bydzie nowygo #PrzedKamerom. Roz jesce współczujymy i przesyłomy cołkij rodzinie Bartka kondolencje.

Rydakcjo Życia na Niebiesko.

Ruch Chorzów – Zagłymbie Sosnowiec, cyli Świynto Wojna po naszymu!

Dzisioj, we ramach 33 raji szpilów we Nice 1 Lidze, gromy u sia łostatni szpil domowy we tym syzonie. Przifarcioło sie, że je to akurat Świynto Wojna Hanysów ze gorolami.

My tyn szpil poszprechomy – ocywiście po naszymu, cyli po Ślonsku – a nosz LIVE znojdziecie tukej: Świynto Wojna: Ruch – Zagłymbie

Szpil zacyno sie ło 12:45, a my zacnymy tam szprechać juz kole jedynostyj ze hakiym.

 

Zapraszomy do nos!


własne

Ślonski LIVE ze szpilu Odra – Ruch ino u nos!

Dzisioj kolyjny szpil Ruchu we I Lidze, tym razym jadymy do Opola szpilać ze tamtyjszom Odrom. My tam bydymy i poszprechomy tyn szpil po naszymu.

Piyrwszy gwizdek bydzie ło 20:45, ale my zacnymy szprechać pryndzyj, bo juz kajś kole dziewiytnostyj. Link do noszyj rylacji mocie tukej: Ślonski LIVE: Odra – Ruch

Zapraszomy do nos!


własne

Ślonski LIVE ze DeRbów ino u nos!

Czasym cołki sezon czeko sie ino na taki jedyn szpil jak Derby. Dzisioj je tyn dziyń kiedy to zagromy właśnie taki Derbowy szpil! Ruch – GKS!

My ocywiście bydymy na tym szpilu i srobiymy Wom Ślonski LIVE, a rylacja znojdziecie tukej: Ślonski LIVE: Ruch – GKS

Zapraszomy do nos!


własne