Category Archives: Roztomajte

Zapisy do Wielkiego Ruchu nie ino we Grzibku!

Informujymy, że łod jutra poczonwszy bydzie szło sie zapisywać do Stowarzyszynio nie ino we Grzibku.

Dodatkowo bydzie tyż szło sie zapisywać łod sztrony sektorów 6 i 7, cyli łod sztrony ulicy Aleji Bojowników!

Wszistkich chyntnych zapraszomy wcześnij, cobyście zdonżyli wlyźć na szpil na czos 🙂


własne  / wielkiruch.pl

Walne Zgromadzynie Wielkiego Ruchu!

20 wrzyśnia ło 18:00 we sali Stowarzyszynio na ulicy Chrobrego 13 we Chorzowie, łodbyndzie sie Walne Zgromadzynie Członków Stowarzyszynio Wielki Ruch.

Proponowany porzondek łobrad:

  1. Łotwarcie zebranio
  2. Wybór Przewodniczoncygo Zebrania i Protokolanta Zebrania
  3. Przedstawiynie porzondku łobrad
  4. Zgłoszanie uwag do porzondku łobrad
  5. Zgłoszynie kandydatów we wyborach uzupyłniajoncych do zarzondu stowarzyszynio
  6. Wybory uzupyłniajonce do zarzondu stowarzyszynio
  7. Wolne wnioski
  8. Zamkniyncie łobrad

wszistkich członków gorko zapraszomy.


własne / wielkiruch.pl

Galeria “Ze murawy” ze szpilu Ruch Chorzów – Olimpia Elbląg

Zapraszomy do łoglondanio srogij galyrii szportowyj “Ze murawy”, ze szpilu Ruchu ze Olimpiom Elblong. Autorym je Dariusz Grabiński: Continue reading

Ślonski LIVE ze szpilu Ruch Chorzów – Olimpia Elbląg ino u nos!

Dzisioj łode osiymnostyj zagromy szpil ze drugom Olimpiom we noszyj lidze, cyli ze tom, ze Elblonga. My zapraszomy na Cicho 6, ale fto niy może być, bydzie móg cytać nosz Ślonski LIVE.

Zacnymy szprechać kole siedymnostyj, a nosz LIVE znojdziecie pode tym linkiym: Ślonski LIVE: Ruch – Elbląg

Zapraszomy do nos!


własne