Category Archives: Roztomajte

Wsziscy na Cicho 20 kwiytnia! Szpil ze Pogoniom Siedlce!

20 Kwiytnia 2018 roku zagromy szpil ze Pogoniom Siedlce. Ze racji, że je to szczególno data to sprawdzili my jak to wyglondało we historii. Continue reading

Czekomy na nowy tyrmin szpilu ze Stomilem – komunikat Komisji Ligi

Nie bydzie walkowera. Komisjo Ligi do spraw rozgrywek ligowych stwierdzioła, że niy ma winy we przigotowaniu sztadionu przezz klub ino przez pogoda, ale jednoczyśnie kozała wyznaczyć inkszy sztadion na kiery Stomil bydzie szpilać szpile domowe do końca syzonu. Poniżyj pełno treść komunikatu Koisji Ligi: Continue reading

Przepychanka o trzi punkty – cyli fakty swoje, a Stomil…swoje

Stomil wydoł dzisiej oświadczynie we kerym pisze, że wpływ na murawa miały opady dyszczu, śniygu i gradu we nocy ze piontku na sobota. Continue reading

Ruch słożoł wniosek o walkower!

Ruch składoł prośby, zapytania do PZPNu i te łostały odciepnione. Nikt nie pojechoł sprawdzić szpilplacu we Olsztynie, zaś we dniu szpilu okozało sie, że i drużina i kybice pojechali tam na darmo. Poniżyj prezyntujymy stanowisko Ruchu we tyj kwestii: Continue reading