Category Archives: Wypowiydzi i konferencyje

Szpil straconych łokazji – wypowiydzi i konferyncja po szpilu Ruch – Chojniczanka

Po dobrym szpilu zaś momy ino jedyn punkt i dalyj muszymy walczić i wygrywać nostympne szpile. Udało nom sie dzisioj pogodać z Kubą Kowalskim i byli my na konferyncji prasowyj. Zapraszom do lektury: Continue reading

Nowy tryner Ruchu – Dariusz Fornalak

We łostatnim tydniu wiela sie dzioło, a nojważniejszy news boł ło zmianie trynera. Na te stanowisko po Chouanie Ramonie Rotsy zarzond wybroł Dariusza Fornalaka. Łostatnio na konferyncji pedzioł co niyco o swojij robocie. Zapraszomy do lektury: Continue reading

Ino i aż jedyn punkt wiyncyj do tabyli – wypowiydzi i konferencjo po szpilu Ruch – Olimpia

Mimo łokazji na tora, szpil łostatycznie my zrymisowali 0-0. Po szpilu byli my na konferyncji i momy tyż wypowiydzi fusbalorzy. Zapraszomy do lektury: Continue reading

Podbeskidzie lepsze łod Ruchu – konferyncja prasowo

Niybiescy sfalili szpil 22 raji Nice 1 Ligi ze Podbeskidziem Bielsko – Biała 0-2. Zapraszomy na zapis konferyncji po szpilu: Continue reading