Category Archives: Wypowiydzi i konferencyje

Wysoko wygrano nadziejom na lepsze jutro – konferyncja po szpilu Ruchu ze Skrom

Niybiescy wygrywajom szpil ze Skrom Czynstochowa 4-0, po dwóch torach Balickiego i jednyj Bogusza i Walskiego. Po szpilu momy zapis konferyncji prasowyj, ocywiście po naszymu: Continue reading

Konferyncja prasowo po szpilu Ruch – Radomiak

Ruch Chorzów sfalo drugi szpil, tym razym u sia ze Radomiakiym Radom 0-2. Po szpilu momy zapis konferyncji prasowyj: Continue reading

Żałoba na zajcie

We tym tydniu, ze racji tego, że umarła mama jednygo ze noszych piłkarzy – Śp. Pani Marzena Kulejewska – my ogłosili na zajcie tydziyń żałoby i niy bydzie nowygo #PrzedKamerom. Roz jesce współczujymy i przesyłomy cołkij rodzinie Bartka kondolencje.

Rydakcjo Życia na Niebiesko.

Konferyncja prasowo po szpilu Ruch – Zagłymbie

Zapraszomy do oglondanio zapisu ze konferyncji prasowyj po szpilu Ruch – Zagłymbie:

Zalecomy podfolowanio głośników bo je cicho


własne