Category Archives: Wypowiydzi i konferencyje

Kolejno cegiełka dołożono – wypowiydzi i konferyncja po szpilu Ruch – Siarka

Niybiescy po roz drugi wygrywajom szpil po torach rezyrwowych. Po szpilu momy wypowiydź Piotrka Giela, Kuby Kowalskiego i ocywiście zapis konferyncji. Wszistko po naszymu: Continue reading

Konferencja prasowo prezesa i trynera Ruchu Chorzów – galeria

Zapraszomy na pora fotek ze dzisiejszyj konferyncji prasowyj, na kieryj boł prezes – Jan Chrapek i tryner – Marek Wleciałowski. Continue reading

Pokerowo zagrywka trynera sposobym na Pogoń – wypowiydź i konferyncja

Ruch mimo, że przegrywoł, to ostatycznie wygroł szpil ze Pogoniom Siedlce 2-1, a nojwiynkszy wkład do wygranyj mieli fusbalery rezerwowe. Zapraszomy do lektury wypowiydzi Jakuba Kowalskiego i zapisu konferyncji prasowyj. Ocywiście po naszymu: Continue reading

“Pomimo spokojnego usposobienia, Marek jest charyzmatyczny” – Wywiad!

Marek Wleciałowski łostoł po roz drugi piyrwszym trynarem Ruchu Chorzów. Ło tym, jakim je człowiykiem, jakim boł fusbalorzem i innych, pogodali my ze byłym fusbalorzem Ruchu, a obycnie trynerem jednyj ze drużin młodziyżowców – Sewerynem Siemianowskim. Zapraszomy do lektury: Continue reading