Galeria “Ze murawy” ze szpilu ROW – Ruch

Dzisioj we Derbach Ślonska sfalili my ze ROWem Rybnik 0-1. Zapraszomy na galeria “Ze murawy” kiero wykonoł Dariusz Grabiński:


własne / foto: Dario

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.