Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #21

Zapraszomy do łoglondanio 21 łodcinka godki ło tym, co boło i ło tym, co bydzie. Ocywiście komyntarze mile widziane, bo piyrwszy roz dźwiynk my dogrywali na mikrofonie i czujymy, że posypiom sie łopinie negatywne. Mimo wszistko licy sie tryść, a ta chyba je gut. Lajkujymy, posyłomy dalyj i subskrybujymy! 🙂


własne

Walne Zgromadzynie Wielkiego Ruchu!

20 wrzyśnia ło 18:00 we sali Stowarzyszynio na ulicy Chrobrego 13 we Chorzowie, łodbyndzie sie Walne Zgromadzynie Członków Stowarzyszynio Wielki Ruch.

Proponowany porzondek łobrad:

  1. Łotwarcie zebranio
  2. Wybór Przewodniczoncygo Zebrania i Protokolanta Zebrania
  3. Przedstawiynie porzondku łobrad
  4. Zgłoszanie uwag do porzondku łobrad
  5. Zgłoszynie kandydatów we wyborach uzupyłniajoncych do zarzondu stowarzyszynio
  6. Wybory uzupyłniajonce do zarzondu stowarzyszynio
  7. Wolne wnioski
  8. Zamkniyncie łobrad

wszistkich członków gorko zapraszomy.


własne / wielkiruch.pl

Galeria “Ze murawy” ze szpilu Ruch Chorzów – Znicz Pruszków

Zapraszomy na galeria “Ze murawy” ze szpilu Ruchu ze Zniczem kiero wykonoł Dariusz Grabiński: Continue reading

Tory ze szpilu Ruch – Znicz (1:1)

Zapraszomy do łoglondanio torów jakie wleciały dzisioj na Cichyj 6, we szpilu Ruchu ze Zniczem.

Link => Tory ze szpilu Ruch – Znicz


niebiescytv / tvcom.pl