Fusbalorz Szpilu Ruch – Olimpia według Życia na Niebiesko

Szpil boł cołkiym niy zły we noszym wykonaniu, ale wybieromy ino jednygo kiery faktycznie zasłużoł na tego Fusbalorza Szpilu. Ocywiście tyż ze pomocom twitterowiczów.

Zagroł łode piyrwszyj minuty, dostoł szansa i ja wykorzistoł. W zasadzie boł bez błyndny we tym co groł. Mimo młodygo wieku zagroł fest dojrzały fusbal. Fto? Mateusz Bogusz!

Walczoł jak umioł i niy boł sie cy to kontaktów ze rywalym, przepychoł sie jak umioł i wygrywoł te bale, jak i umioł zaghrać dobry bal i go utrzimać. Takich chopców nom trza terozki i wierzymy, że zagro jesce lepij we prziszłych szpilach.

Gratulujymy Mateuszowi tego dobrego szpilu i czekomy na jesce wiyncyj jego umiejyntności.


własne

Drugo Galyria “Ze Murawy” ze szpilu Ruch – Olimpia

Zapraszomy na drugo galyria “Ze Murawy” ze szpilu Ruch Chorzów – Olimpia Grudziądz. Tym razym za knipsaparatym stoł Darek Grabiński: Continue reading

Nowy tryner Ruchu – Dariusz Fornalak

We łostatnim tydniu wiela sie dzioło, a nojważniejszy news boł ło zmianie trynera. Na te stanowisko po Chouanie Ramonie Rotsy zarzond wybroł Dariusza Fornalaka. Łostatnio na konferyncji pedzioł co niyco o swojij robocie. Zapraszomy do lektury: Continue reading

Galyria Niybieskich Bajtli ze szpilu Ruch – Olimpia

Niy ma cco ukrywać, że bajtle to naszo prziszłość, niy ino jako fusbalorze, ale i jako kybice. To te Bajtle majom być we prziszłości Wielkim Ruchem!
Łod lot ze nimi prynżnie działo znany na Cichyj Simon – Szymon Michałek. Łostatnio na szpilu boło kupa bajtli, byli zaś zabawy i głośny doping. Zapraszomy na galyria Niybieskich Bajtli łode Ojgena Furasa: Continue reading