Tag Archives: #Chorzow

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #14

Zapraszomy na nostympny łodcinek podsumowanio wieści ło Ruchu Chorzów i przijaciołach. Zaś trocha poszprechali my ło tym co boło i ło tym co bydzie niybawym.


własne

Zmiana akcjonariatu we Ruchu!

Po konwyrsji długu na akcje, zmiynio sie układ siył we spółce. Wiynkszość mo Miasto. Poniżyj prezyntujymy nowy układ akcjów:


ruchchorzow.com.pl / własne

Przigotowania Ruchu do nowygo syzonu – plan

Jesce niy wiadomo kaj zagromy, ale znomy juz plan przigotowań do sztartu nowygo syzonu. Poniżyj prezyntujymy tyn plan: Continue reading

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #13

Zapraszomy na szpecjalny łodcinek Przed Kamerom, a czymu szpecjalny? Matyriał poświyncony we wiynkszyj czynści Wiylkiemu Ruchowi! Weźcie sie cosik do picio, bo je rekordowo dugi łodcinek i…zapraszomy!


własne / WielkiRuch