Tag Archives: #DerbySlaska

Ślonski LIVE ze szpilu ROW – Ruch ino u nos!

Juz dzisioj łode szesnostyj zacnymy szpilać we Rybniku ze tamtyjszym ROWem 1964. Szpil łodbydzie sie we tramach 12 raji szpilów II Ligi.

Fto niy do rada być we Rybniku, to zapraszomy ocywiście do śledzynio noszyj rylacji po naszymu, kaj zacnymy szprechać juz kole 15:00, a link mocie tukej => Ślonski LIVE: ROW – Ruch

Zapraszomy do nos!


własne

Ślonskie Godki ło Ruchu i nie ino – 28/09/18

Zapraszomy do słuchanio, dzisioj zapowiydź szpilu ze ROWym, no i szerzyj ło szpilu ze Odrom:


własne

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #20

Nostypno, juz dwudziesto porcja ślonskigo podsumowanio tego co boło i połopowiadane ło tym co bydzie. Subskrybujcie, lajkujcie, posyłejcie dalyj! PyRsk!


własne

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #11

Zapraszomy Wos wszistkich gorko do łoglondanio nostympnego łodcinka cyklu Życie na Niebiesko Przed Kamerom. Zaś podsumowali my łostatnie wydarzynia i powiydzieli co bydzie sie dzioło niybawym.


własne