Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #23

Zapraszomy na 23 łodcinek #PrzedKamerom. Zaś pogodanie ło tym, co boło i ło tym, co bydzie.…

Ślonskie Godki ło Ruchu i niy ino – 19/09

Godki ło Ruchu niy ma nigdy za wiela, wiync posłuchejcie sie noszyj godki we nowyj serii:…

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #22

Świeżo porcja podsumowanio i informacji ło tym, co bydzie. Zapraszomy do łoglondanio, subskrybowanio i posyłanio dalyj.…

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #21

Zapraszomy do łoglondanio 21 łodcinka godki ło tym, co boło i ło tym, co bydzie. Ocywiście…

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #20

Nostypno, juz dwudziesto porcja ślonskigo podsumowanio tego co boło i połopowiadane ło tym co bydzie. Subskrybujcie,…

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #19

Dziewiytnosty łodcinek Życia na Niebiesko – Przed Kamerom! Sztandardowo podsumowalimy łostatnie wydarzynia i połosprowiali, ło tym,…

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #18

Kolyjno, juz osiymnosto porcja podsumowanio wydarzyń zwionzanych ze Ruchem Chorzów i przijaciółmi. Zapraszomy do łoglondanio, lubiynio…

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #17

Zapraszomy na nosze podsumowanie tego co boło we Ruchu we łostatnim tydniu i tego co bydzie…

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #16

Szesnoste juz podsumowanie tego co boło i połosprowiane ło tym, co bydzie. Ocywiście ło Ruchu i…

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #15

Zapraszomy na nostympny łodcinek podsumowanio wieści ło Ruchu Chorzów i przijaciołach. Zaś trocha poszprechali my ło…

Udana sobota dla juniorów i przyjaciół – podsumowanie

Dzisioj mieli my fest intensywny dziyń pod wzglyndym szportowym. Grali juniory Ruchu, groła Elana i Widzew.…

Ważny dziyń juniorów Ruchu i przijaciół!

Dzisioj łod godziny piytnostyj fani Ruchu bydom mieli co robić. Piyrwszy sztartuje szpil noszych juniorów U`19.…