Tag Archives: #IILiga

Końcymy II Edycja Typera na Niebiesko!

Ze racji tego, że 3 szpile łostanom przełożone prawdopodobnie na wiosna, a we tabyli noszyj zabawy przewaga je wiynkszo niż możliwe punkty do zdobycio zamykomy II edycja noszego Typera Na Niebiesko!

Nagrody przigotowoł szponsor typera, firma BG Turbo: 
– Za I miejsce: Voucher 25% zniżki na cołki asortyment sklepu BG Turbo 
– Za II miejsce: Voucher 15% zniżki na cołki asortyment sklepu BG Turbo 
– Za III miejsce: Voucher 10% zniżki na cołki asortyment sklepu BG Turbo 

Celem łodybranio nagród zapraszomy do kontaktu:
1. Eddy Parsley
2. Mikroch84
3. Swierkuuu

Wszistkim uczestnikom dziynkujymy i wracomy na wiosna ze nowom edycjom.


własne

Galeria “Ze Murawy” ze szpilu Ruch Chorzów – Górnik Łęczna

Zapraszomy na galeria “Ze Murawy”, ze szpilu Ruchu Chorzów ze Górnikiym Łęczna. Foty wykonoł Niebieski Rooben: Continue reading

Konferyncja prasowo po szpilu Ruch – Górnik (WIDEO)

Gorko zapraszomy do łoglondanio zapisu konferyncji prasowyj po łostatnim szpilu ligowym we tym roku:


własne / zdjyncia i montaż: Dejvid

Skra Czynstochowa – Ruch Chorzów oczami kamery Życia Na Niebiesko (WIDEO)

Zapraszomy na krótki matyriał filmowy ze przijazdu drużiny i dopingu kybiców Ruchu Chorzów, oczami noszyj kamery:


zdjyncia: Niebieski Rooben, montaż: Dejvid / własne