Tag Archives: #ILiga

Szpil straconych łokazji – wypowiydzi i konferyncja po szpilu Ruch – Chojniczanka

Po dobrym szpilu zaś momy ino jedyn punkt i dalyj muszymy walczić i wygrywać nostympne szpile. Udało nom sie dzisioj pogodać z Kubą Kowalskim i byli my na konferyncji prasowyj. Zapraszom do lektury: Continue reading

Ślonski LIVE ze szpilu Ruch – Chojniczanka ino u nos!

Dzisioj łode osiymnostyj bydymy szpilać ze Chojniczankom ło nostympne fest ważne punkty we lidze. My bydymy na Cichyj 6 i poszprechomy tyn szpil po naszymu.

Na sztadionie bydymy kole siedymnostyj i tak zacnymy naszo rylacja LIVE, a znojdziecie jom tukej: Ślonski LIVE: Ruch – Chojniczanka

Szpilu niy ma we TV wiync fto niy do rada być na Cichyj to zapraszomy do nos!


własne

Fusbalorz Szpilu Ruch – Olimpia według Życia na Niebiesko

Szpil boł cołkiym niy zły we noszym wykonaniu, ale wybieromy ino jednygo kiery faktycznie zasłużoł na tego Fusbalorza Szpilu. Ocywiście tyż ze pomocom twitterowiczów.

Zagroł łode piyrwszyj minuty, dostoł szansa i ja wykorzistoł. W zasadzie boł bez błyndny we tym co groł. Mimo młodygo wieku zagroł fest dojrzały fusbal. Fto? Mateusz Bogusz!

Walczoł jak umioł i niy boł sie cy to kontaktów ze rywalym, przepychoł sie jak umioł i wygrywoł te bale, jak i umioł zaghrać dobry bal i go utrzimać. Takich chopców nom trza terozki i wierzymy, że zagro jesce lepij we prziszłych szpilach.

Gratulujymy Mateuszowi tego dobrego szpilu i czekomy na jesce wiyncyj jego umiejyntności.


własne

Drugo Galyria “Ze Murawy” ze szpilu Ruch – Olimpia

Zapraszomy na drugo galyria “Ze Murawy” ze szpilu Ruch Chorzów – Olimpia Grudziądz. Tym razym za knipsaparatym stoł Darek Grabiński: Continue reading