Tag Archives: #okiemkibica

50- lycie 10 Majstra Ruchu Chorzów

Dzisioj we MDK Batory odboło sie spotkanie Mistrzów Polski ze 1968 roku. Zapraszomy do noszyj galerii zdjynć ze tygo wydarzynio: Continue reading

Galyria “Okiym Kybica” ze szparingu Ruch – Piast (1-0)

Dzisioj na bocznym szpilplacu Ruch Chorzów rozegrosz szparing ze Piastem Gliwice. Wygroł go 1-0 po torze Walskiego ze elwra. Grali 2 x 30 minut. Poniżyj naszo obszerno galyria ze tego szparingu: Continue reading

Galyria “Okiym Kybica” ze prezyntacji Ruchu Chorzów!

Dzisioj we hali MORiSu odboła sie prezyntacjo piyrwszyj drużiny Ruchu Chorzów. Momy do Wos pora fotek. Continue reading

#SzlachetnoPaczka łod kybiców Ruchu Chorzów!

Co roku wybiyro sie jedna rodzina, kero łostaje obdarowano na świynta. We tym roku we Chorzowie szponsor sie wycofoł i co? I do akcji wkroczoł Niybieski Świynty Mikołoj – Szymon Michałek. Continue reading