Tag Archives: #przedKamerom

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #22

Świeżo porcja podsumowanio i informacji ło tym, co bydzie. Zapraszomy do łoglondanio, subskrybowanio i posyłanio dalyj.


własne

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #21

Zapraszomy do łoglondanio 21 łodcinka godki ło tym, co boło i ło tym, co bydzie. Ocywiście komyntarze mile widziane, bo piyrwszy roz dźwiynk my dogrywali na mikrofonie i czujymy, że posypiom sie łopinie negatywne. Mimo wszistko licy sie tryść, a ta chyba je gut. Lajkujymy, posyłomy dalyj i subskrybujymy! 🙂


własne

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #20

Nostypno, juz dwudziesto porcja ślonskigo podsumowanio tego co boło i połopowiadane ło tym co bydzie. Subskrybujcie, lajkujcie, posyłejcie dalyj! PyRsk!


własne

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #19

Dziewiytnosty łodcinek Życia na Niebiesko – Przed Kamerom! Sztandardowo podsumowalimy łostatnie wydarzynia i połosprowiali, ło tym, co bydzie. Zapraszomy do lajkowanio, posyłanio dalyj i komyntowanio.


własne