Tag Archives: #przedKamerom

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #14

Zapraszomy na nostympny łodcinek podsumowanio wieści ło Ruchu Chorzów i przijaciołach. Zaś trocha poszprechali my ło tym co boło i ło tym co bydzie niybawym.


własne

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #13

Zapraszomy na szpecjalny łodcinek Przed Kamerom, a czymu szpecjalny? Matyriał poświyncony we wiynkszyj czynści Wiylkiemu Ruchowi! Weźcie sie cosik do picio, bo je rekordowo dugi łodcinek i…zapraszomy!


własne / WielkiRuch

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #12

Zapraszomy Wos wszistkich gorko do łoglondanio nostympnego łodcinka cyklu Życie na Niebiesko Przed Kamerom. Zaś podsumowali my łostatnie wydarzynia i powiydzieli co bydzie sie dzioło niybawym.


własne

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #11

Zapraszomy Wos wszistkich gorko do łoglondanio nostympnego łodcinka cyklu Życie na Niebiesko Przed Kamerom. Zaś podsumowali my łostatnie wydarzynia i powiydzieli co bydzie sie dzioło niybawym.


własne