Tag Archives: #zgrupowanie

Kadra Ruchu na zgrupowanie we Kamieniu – Rybniku

Poniżyj prezyntujymy kadra Ruchu jako pojedzie na zgrupowanie do Kamienia – Rybnika.  Continue reading

Niybiescy pojechali na zgrupowanie do Rybnika

Dzisioj nosze fusbalorze pojechali na zgrupowanie do Kamienia – Rybnika, kaj bydom do 27 stycznio. We planach majom 2 szpile szparingowe. Continue reading

Piyrwszy tryning bez Richata

Dzisioj łodboł sie piyrwszy tryning we tym roku ze fusbalorzami piyrwszego zespołu. We tryningu brało udział 27 fusbalorzy, we tym boł jedyn nowy – Paweł Wojciechowski.

Tryning przebiegoł bez problymów, ale dostali my informacjo, że chory je tryner tormanów – Richat Kołodziejczyk.

Na dniach momy mieć informacjo fto bydzie prowadzioł póki co noszych tormanów, a Richatowi życymy zdrowio!


własne / niebiescy.pl

Przigotowanio Ruchu do rundy rywanżowyj

Poniżyj prezyntujymy plan przigotowań do rundy rywanżowyj noszych Niybieskich fusbalorzy. Continue reading