102 lata Legendy bez końca!

Dzisiej nŏsz Klub – Ruch Chorzów kończy 102 lata! Ze tyj okazji składŏmy zarzondowi, kybicom i wszistkim ludziom zwiōnzanym ze „Niebieskom eRkom” coby ta Legenda nigdy sie niy skończōła i conajmynij tyla samo sukcesów co we tych minionych 102 latach.

Co by sie nie dziŏło, to Ty trwej LEGENDO BEZ KOŃCA!

Redakcjo Życia na niebiesko