104 Wiylkie Derby Ślunska – zapowiydź

wds1041

Kożdy Hanys wiy i to niy ino ze Chorzowa cy Zabrzo, że tyn szpil je nojważniyjszy we cołkim sezonie. Niy ma tak, że ftoś niy wie co to som Wiylkie Derby Ślunska. Już jutro – we niydziela, jak już kożdy zjy ta rolada i te kluski ze modrom kapustom to sie powiniyn łoblyc we klubowe barwy i ciś na szpil. 

Mie łosobiście zawsze dziadek łopowiadoł, jak to sie szło na szpil na Sztadion Ślunski. 120 tysiyncy ludzi rycało, niy boło hajów i sie ze cołkom rodzinom szło na Derby. Potyn tata już godoł, że ludzisków mynij trocha łaziło, gorzołka sie piyli kybice na szpilu, a jak już ryceli to „bić goroli”. Śmyszne jes to, że tam same hanysy lotali.

Szportowo to do dzisioj i Górnik i Ruch to som dwa nojlypsze kluby we cołkij Polsce. Łoba majom po cztyrnoście majstrów, ale jak prziłazioł szpil na Derby to wynik nie boł nigdy wiadomy. Nie ważne kiery klub boł lypszy, a kiery gorszy, na derbach zawsze kożdy groł tak, co by kości złomać byle szpil wygrać. Jo som pamiyntom szpil na Cichyj kaj my grali we śniygu i świotło tyż zgasło (potyn kożdy godoł, że to tak na sfol boło) a tory jakie my szczylali to miód Malina 🙂 i wygrali my 3-0, ale boły tyż takie dyrby kaj my na Ślunskim grali – kybice połoblykani we niybieskie palto (cztyrdziści tysiyncy kybiców!) i my sfalili 0-1

We dzisiyjszych czasach tyż jes podobnie. Boły już szpile kaj my sfalili i boły kaj my Górnikowi naciśli. Łostatnio grali my razym we zyszłym syzonie. U nos – na Cichyj my sfalili 1-2, a we Zobrzu my zrymisowali 2-2 i to Górnik cis na góra, a Ruch walczoł o uczimanie. Terozki to Ruch idzie na przodek tabyli. Jednak niy idzie tak na to paczeć bo Dyrby majom swoje prawa i łone zowsze som inksze niż reszta szpilów we lidze.

Jutro gromy tyn nojważniyjszy do hanysa szpil we syzonie po roz 104 i łocywiście cza tam być! Klub sprzedoł wszistkie bilyty i ino szkoda, że niy bydzie kybiców ze Zabrzo, ale to łoni coś tam kombinujom i nie chcom przijychać. Ruch póki co mo dobry syzon i łoby tak boło dalyj, a Górnik walcy łod poczuntku ło uczimanie, ale zmienioł trynera i może być różnie. Jo wierza, że szpil bydzie fest dobry i że wygro Ruch.

Przewidywane jedynostki:

Ruch: Putnocky – Szyndrowski, Koj, Grodzicki, Konczkowski – Mazek, Surma, Lipski, Iwański, Zieńczuk – Stępiński

Górnik: Kasprzik – Słodowy, Danch, Szewełuchin, Kosznik – Gergel, Sobolewski, Grendel, Kwiek, Madej – Korzym

Fto niy bydzie na szpilu może czitać noszo rylacja po ślunsku kero bydzie tukej: 104 Wiylkie Derby Ślunska


źródło: własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.