Bolesno weryfikacja łobrony Ruchu – relacja ze szpilu Ślęza – Ruch

We sobotnie popołednie Ruch grôł szpil ze Ślęzą Wrocław na wyjyździe. Ze wzglyndu na kontuzja, musieli sie radzić bez kapitana – Tomasza Foszmańczyka.

Prziwykli my juz do tego, że rywale ciepiom sie na nôs łod piyrwszyj minuty, a potyn trocha słabnom. Gospodorze tyż zacli łod ataku, już we 40 sekundzie zrobiyli groźno łokazjo, ale Tomasz Nowak sparowoł szczał Guliherme na ek. We piyrwszych poru minutach jesce roz musiôł interwyniować nôsz torman.

Potyn wiyncyj grali Niebiescy! We 7 minucie uderzôł Paszek, ale za słabo, chwila potyn Idzik ze kepy we rynce tormana. 26 minuta zaś szczał, tym razzym Winciersz za tor, minuta potyn zaś ze kepy we rynce Zabielskiego szczelôł Idzik.

We 39 minucie zaatakowali gospodorze, we efekcie udało sie przelobować Nowaka, ale ze linii wybijôł bala Piotr Kwaśniewski. Do pauzy to kolejne łokazje Idzika – 43 minuta za słabo, a we 45 minucie trefiōł we supek.

Piyrwsze 5 minut drugij polowy zaś pod dyktando Ślęzy. Trocha pociśli, ale bez zagrożynio noszego tora. Potyn zacon ciś Ruch i we 55 minucie po „ping-pongu” miyndzy Idzikiem, a Janoszką bala ło pora centymetrów minyła supek tora Zabielskiego.

Gospodorze zacli sie tracić, robić proste błyndy, ale trza to prziznać, że tympo gry bōło co nojmynij słabe. Wiyncyj truchtanio niż lotanio bez co niy bōło efektu zaskoczynio.

We 65 minucie gospodorze wyszli na prowadzynie. Po cyntrze we elwer bala łodbijoł Mokrzycki, ale niy ruszôł do nij i przipadkowo wybijoł ja Paszek. Bala sleciała pod nogi Muszyńskiego kiery szczelōł ze dystansu, po ziymi kole supka. Precyzyjny szczał wleciōł miyndzy rynkom Nowaka a supkiem. Eins do Ślęzy!

Ślęza miała wynik i łoddała nom pole, ale ze nôszych ataków niy bōło szczałów. We 75 minucie ze kepy szczelōł Mokrzycki, ale za tor, a chwila potyn próbowôł Ecik, ale bōł zablokowany. We 80 minucie piynkno bala Mokrego do Winciersza, tyn uderzôł, ale łobok supka.

Łostatnie 10 minut to wiynkszô aktywność Ruchu we atakach, bez co sie łodkrywali ze zadku. Na nosze szczyńście, rywale niy wykorzistali już nic, ale tyż my ze przodka świeciyli niyskutecznościom.

Cosik sie zaciynło i tryner Bereta musi szibko zweryfikować ło co biego, bo straty kolyjnych punktów fest nom zrobiōm pod górka.

Nôsz plus szpilu: ciynżko we takim szpilu szukać plusa, ale nôszym zdaniem nôjlepij zagrôł Mariusz Idzik. Miôł nojwiyncyj łokazji, a, że bala mu dzisiôj niy siedziała to tyż nic niy szczelōł. Mimo wszistko Mariusz zagrôł dzisiôj fajnie, brakło ino cylności.

Ślęza WrocławRuch Chorzów 1-0 (0-0)

Skład Ślęzy: Zabielski – Stempin, Muszyński, Tomaszewski, Samiec, Kotyla, Olejniczak, Pisarczuk, Traczyk, Guilherme Cordeiro, Stępień.

Skład Ruchu: Tomasz Nowak – Kwaśniewski, Kawula, Kulejewski, Kowalski – Paszek, Sikora, Mokrzycki, Janoszka, Winciersz – Idzik.

Tory: Muszyński 65 min.


własne