Co sie musi podziŏć, coby Ruch sie utrzimŏł? Odpowiadŏmy!

ŻNN

Ruch Chorzów mŏ fest skomplikowanô sprawa. Niy wszistko zależy ino łod dwóch łostatnich szpilów. Poniyżyj znŏjdziecie łodpowiydź na wyżyj zadane pytanie:

Bezpośrednio, na tyn momynt Ruchowi zagrażŏ Siarka Tarnobrzeg i Gryf Wejherowo.

Siarka i Gryf swoje szpile 32 raji grajôm dzisiŏj. (Kolejno: ze Górnikiem Łęczna i Rozwojem Katowice), wydŏwo sie zatym, że te dwa kluby już dzisiŏj mogŏm doprowadzić do nŏszyj degradacji. Ewentualne porażki tych drużin dadzôm jesce nadzieja na utrzimanie Ruchu we II Lidze.

Czymu spadek już dzisiŏj? Popŏtrzmy na nŏsze szpile ze Gryfem i Siarką. Ze Gryfem mŏmy rymis 1-1 i sfalone 2-3. Ze Siarką mŏmy sfalone 1-0 i wygranŏ 2-0. Gryf ze Siarką mŏ rymis 1-1 i sfalone 0-3.

Siarka mŏ zatym 7 pkt. Gryf mŏ 5 pkt. Ruch 4 pkt.

Do końca syzonu łostŏło Ruchowi 6 punktów do zdobyciŏ, czyli maksymalnie mogymy mieć ich 37, co przi dzisiyjszyj wygranyj Gryfa zamykŏ nŏs już we sztrefie spadkowyj do końca.

Gdyby wygrŏła ino Siarka, powoduje to tyla, że wygrać bydymy musieli łoba szpile (ze Błękitnymi u siã i Siedlcami na wyjyździe), a jak wiymy, we tym syzonie Ruch niy wygrŏł ani rŏz na wyjyździe (poza szpilem ze Rozwojem, kiery rozgrywany bōł na Cichyj 6).

Ruch, coby sie utrzimŏł, musi liczyć na sfalone Gryfa i Siarki, abo co nŏjwyżyj, że łobie driżiny, łoba łostatnie, jak i te dzisiyjsze szpile zrymisujŏm, a my łoba łostatnie szpile wygrŏmy.

Na zdjynciu symulacjŏ tabyli ligowyj przi założyniu, że Gryf wygrywŏ dzisiŏj, a Ruch wygrywŏ pozostałe 2 szpile:

Podŏwomy jesce jedna sytuacjŏ, kiedy to do wpomnianyj trójki dojdzie Olimpia Elbląg (zakładŏmy, że cŏłko czwôrka bydzie mieć tyla samo punktów – 37):

Siarka – 13pk. 8-3b. w-4, r-1, p-1
Ruch – 8pk. 6-5b. w-2, r-2, p-2
Gryf – 6pk. 6-10b. w-1, r-3, p.-2
Elbląg – 5pk. 3-5b. w-1, r-2, p-3

pk – punkty, b – bramki, w-rp-p wygranŏ, rymis, porażka


Gryf zagrŏ jesce ze Zniczem we Pruszkowie i Stalą Stalowa Wola u siã, zaś Siarka ze Radomiakiem na wyjyździe i Skrą u siã. Wydŏwo sie zatym, że sytuacjŏ Ruchu jest beznadziejnŏ. Dzisiej mogymy sie już wszistkiego dowiydzieć.


własne