COVID-19, jak se radzŏm Niybiescy? [WYWIAD]

Koronawirus dotykŏ niy ino przedsiymbiorstwa powszechnie wszistkim znane, ale tyż świat fusbalu. Ło tym, jak sie radzŏm i jak pomagać we tym czasie pogŏdali my ze Marcinem Stokłosą (Przedstawiciel kibiców w Radzie Nadzorczej Ruchu Chorzów), Danielem Paszkiem (pomocnikiem Ruchu) i Łukaszem Beretą (trynerem). Wywiad po polsku i po nŏszymu:

Jakie majŏm plany na tyn czas – (Jakie mają plany na ten, trudny czas związany z koronawiursem)?

Marcin Stokłosa: Recht, czŏs je niy nŏjlepszy. Długo trwały przigotowaniŏ do piyrwszego szpilu, mielimy gryfne plany ale niystety, niy bydzie nŏm dane we nŏjbliższym czasie spotkać sie we nŏszyj świŏntyni. Prywatnie starŏm sie czŏs poświyncić rodzinie, łostatnio tego brakowało. Niy wiadomo jak to długo potrwŏ, wiync pomysłów mŏm kilka. Na pywno nadrobiynie zaległości we ksiōnżkach i serialach. Może udŏ sie tyż cosik poćwiyczyć? Obawiŏm sie, że czasu byda miŏł aż za srogo.

Fakt, czas jest szczególny. Długo trwały przygotowania do pierwszego meczu, mieliśmy fajne plany ale niestety nie będzie nam dane w najbliższym czasie spotkać się w naszej świątyni. Prywatnie staram się ten czas poświęcić rodzinie, ostatnio tego brakowało. Nie wiadomo jak długo to potrwa, więc planów jest kilka. Na pewno nadrobienie zaległości książkowych i serialowych. Może uda się też poćwiczyć? Obawiam się, że czasu będę miał aż nadto.


Daniel Paszek: Wolny czŏs spyndzŏm ze rodzinŏm, ale niy siedza ino na czterech literach. Starŏm sie aktywnie tyn czŏs spyndzić. Niy zapominŏm tyż ło tryningu.

Wolny czas spędzam z rodziną, oczywiście nie siedzę tylko i wyłącznie na czterech literach. Staram się aktywnie ten czas spędzać. Nie zapominam również o treningu.


Łukasz Bereta: Plan je taki, coby jak nŏjlepij wykorzistać tyn czŏs, do mie je to mój syn i moja libsta. Łone byli zaniedbywani łostatnio, jak podjołech robota we Ruchu Chorzów. Syn – Oskar mŏ niyco ponad rok wiync niy dŏwo mi spokoju, niy ma gŏdki ło nudzie 🙂

Plan jest prosty – jak najlepiej wykorzystać ten czas. Dla mnie to jest mój syn i moja żona. Oni byli zaniedbywani w ostatnim czasie od kiedy podjąłem się pracy w Ruchu Chorzów. Syn – Oskar ma nieco ponad rok także nie daje mi spokoju, więc nie ma mowy o nudzie 🙂

Obawy ło stan fizyczny spowodowany tŏm pauzŏm – (Obawy o stan fizyczny spowodowany przerwą)?

Marcin Stokłosa: Kŏżdy fusbalorz je świadomy tego, że musi utrzimać forma. Tryner dŏł wytyczne drużinie na tyn okrys. Ło forma i sfera szportowŏ sie niy obawiŏm.

Każdy zawodnik jest świadomy tego, że musi utrzymać formę. Trener Bereta dał drużynie wskazówki i wytyczne na ten okres. O formę i sferę sportową jestem spokojny.


Daniel Paszek: Na ta chwila je tyla roboty, że na tryning zŏwsze znŏjdzie sie czŏs. Dostalimy rozpiska, kŏżdy wie co mŏ robić. Jestech spokojny o siã i kolegów ze drużiny.

Póki co, na dzień dzisiejszy jest tyle pracy, że na trening znajdzie się zawsze czas. Dostaliśmy rozpiski, każdy wie co ma robić. Jestem spokojny o siebie i kolegów z drużyny.


Łukasz Bereta: Fusbalorze dostali rozpiska do końca tydnia i żŏdyn niy mo wolnygo. Cŏłki czŏs robiōm i wiedzŏm jak ważny i szczegółny je tyn rok do Ruchu Chorzów. Na biyżŏnco bydymy reagować i planować robota na prziszłość. Mŏmy wsziscy nadzieja, że udŏ sie dograć syzon do końca.

Zawodnicy dostali rozpiski do końca tygodnia, nikt tu nie ma wolnego, cały czas pracują. Wszyscy wiedzą jak ważny i szczególny jest ten rok dla Ruchu Chorzów. Na bieżąco będziemy reagować i planować pracę na przyszłość, mamy wszyscy nadzieję że uda się dograć sezon do końca.

Jakie mŏcie rady do tych łosób, co nŏjbarzij potrzebujŏm terŏzki pomocy – (Jakie macie rady dla osób, które obecnie najbardziej potrzebują pomocy)?

Marcin Stokłosa: Rada do syniorôw je jedna – sŏm żeście we grupie nŏjwiynkszego ryzyka wiync proszymy cobyście łostali we chałpach. Kybice Ruchu złorganizowali akcja skierowano szpecjalnie do Wŏś. Kilkanŏście wolontariuszy na terynie cŏłego miasta pomagŏ seniorom robiŏnc im zakupy. Naszŏ pomoc je bezinteresownŏ i fest sprawnŏ, a procedura je fest prosto. Informacje mŏcie na plakatach rozwiyszonych we cŏłkim mieście i we internecie. Bydymy szczynśliwi jak dŏcie se pomóc.

Rada dla osób starszych jest jedna – jesteście w grupie największego ryzyka więc prosimy abyście zostali w domach. Kibice Ruchu zorganizowali akcję skierowaną specjalnie do Was. Kilkunastu wolontariuszy na terenie całego miasta pomaga seniorom robiąc dla nich zakupy. Nasza pomoc jest bezinteresowna i bardzo sprawna, procedura bardzo prosta. Informacje na temat akcji znajdziecie na plakatach rozwieszonych w całym mieście oraz w internecie. Będziemy szczęśliwi jeśli dacie sobie pomóc.


Daniel Paszek: Krótko bych to podsumowŏł… coby sie niy wstydzili poprosić ło pomoc, bo na pywno jest wiele osób kiere chyntnie pomogŏm. Jŏ sŏm niczego nie inicjowŏłech, po prostu chciŏłech pomóc. Czułech, że tak trzeba.

Krótko bym to podsumował… żeby nie wstydzili się prosić o pomoc, bo na pewno wiele jest osób które chętnie pomogą. Ja sam niczego nie inicjowałem, po prostu chciałem pomóc. Czułem, że tak trzeba.


Łukasz Bereta: Nŏsze kybice dali nŏjlepszy przikład jak pomŏgać ludziom potrzebujŏncym we tym trudnym okrysie, beztōsz nŏjlepszŏm radŏm bydzie jak sie do Nich zgłoszŏm 🙂

Nasi kibice dali świetny przykład jak pomagać ludziom potrzebującym w tym trudnym okresie, także najlepszą radą będzie jeśli się do nich zgłoszą 🙂

Wiyncyj ło akcji kybiców przeczitŏcie na zajcie Niebiescy.pl => Kibice Ruchu Seniorom

Plakat akcji #kibicedlaseniorow

własne