Do Siego!

Przed nami łotwiyrô sie Nowy Rok – 2021. Beztosz chcemy życzyć fusbalorzom i pracownikom Klubu wytrwałości w donżyniu do celu jakim jest awans. Prezesowi i zarzondowi samych pozytywnych chwil zwionzanych ze prowadzyniem Klubu, a kybicom powrotu na sztadiony i świyntowanio samych sukcesów!

Tego życy cołko rydakcja Życia na Niebiesko!

Do Siego! Pyrsk!


własne