Na dobre i na złe – prziwionzanie do baRw

Czowiyk łod bajtla je uczony co to je mjyłość, jak sie szanuje inkszych itp. itd. ale żodyn niy uczi prziwionzanio. Tego sie niy do nauczić, to cza samymu sie łokryślić, czy sie cuje te prziwnionzanie cy niy.

Na to wszistko co sie składo na prziwionzanie zawsze wpływ mo kilka rzecy. Je poczybny czas, na pywno tyż historia, utożsamianie sie ze danym hajmatym, a wyniki na somym końcu.

Szło by pedzieć, że wystarcy jedna ze tych wymiynionych i to wszistko co je poczybne, ale niy do końca. Kożdy mo swoje paczynie na pywne szprawy i wiadome je, że we kożdyj sytuacyji je inaksze prziwionzanie, szacunek i mjyłość.

We Chorzowie je taki klub, co sie nazywo Ruch Chorzów. Kybiców mo nojlepszych niy ino we Polsce, ale i Europie i możno na cołkim świycie niy ma lepszych niż kybice spode Niybieskij eRki. Ich nikt niy uczoł prziwionzanio, mjyłości, szacunku. To tyn klub, ze tak piynknom historiom som sie doczekoł do tygo, że mo nolyżny plac we seRduchach kożdygo kybica Ruchu Chorzów.

Sam niy ma chopa, cy kobiyty, co by boł(a) zmuszano do lubiynio Ruchu, abo kto by kozoł kochać, szanować…ale jak kożdy sie dowie, wiela tyn nosz Klub przeszed, wiela som osiongnoł – som bo przeca nom zawsze wiało we plery, abo tak fest we gymba, że my sie niy roz musieli dźwigać ze dna – to wszistko sie potyn skłodo na tyn nalyżny mu szacunek i prziwionzanie.

Sam we Chorzowie, kożdy kybic utożsamo sie ze tymi chopami co to u nos grajom, czasym ze działaczami co to rzondzom tym klubym i znoszom wszistko co sie do, niy jedyn kybic przeżoł spadyk ze Ekstraklasy, awans, niykiere pamiyntajom łostatnigo majstRa i kożdy zawsze bydzie kybicowoł Ruchowi, bo chce do niygo nojlepij jak sie ino do.

We tym wszistkim zapomino sie o jednyj ważnyj rzecy…o tych fusbalyrzach co to za tom skórom lotajom, bierom za to piyniondze…łone już niy jak kiedyś…niy cujom zwionzku ze tym Klubym…lecom tam, kaj wiencyj im sie do za szpil, co by sie mogli żyć bogacij…pamiyntom co kiedyś sie dostowało za majstRa – magnytowid i sztrikowane cwitry, jesce różowe, ale eRka boła – i ludzie pokroju ŚP. Gerarda Cieślika, cy ŚP. Ernesta Wilimowskiego, sam grali, a po szpilu na szychta na huta cy kopalnio i tam brali piyniondze. Dzisioj to poszło tak dalyko, że sam fusbalorz niy pogro za bybki, ale za porzondno wypłata. Idzie pedzieć, że som na etacie i sam im sie nalyży. Som świat fusbalyrski do tygo doprowadzioł i cza na to dować pozor.

Terozki żyjymy we ciynżkich casach do Klubu, co chwila wyłażom jakieś cyrki, czy to ze działaczami, czy to ze fusbalyrzami, ale we noszych syRcach dalyj je wiara, że przeca musi być lepij. Nikt nom niy kozoł kybicować Ruchowi, nikt nom niy godoł, że tyn klub cza kochać…my to wiymy sami ze sia i niy zmiyniymy poglondów ino skiż tego, że Klub mo ciynżko. Łone terozki nojwiyncyj wiaRy chytajom skuli nos! Skuli tych ryków kybiców na kożdym szpilu, u sia i na wyjyździe. My somy tyn łostatni bastion walki o Ruch! Na nos kożdy by sie móg wzorować, jak to je cuć, prziwionzanie do baRw. Amyn.


Dyjwid

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.