Drugo wygrano Ruchu, tym razym ze Odrom 3-0!

Niybiescy po fest dobryj grze wygrywajom dzisioj szpil ze Odrom we Opolu 3-0. Tory do nos szczylali Majewski, Hołownia i Małkowski. Po szpilu momy konferyncja prasowo:

Dariusz Fornalak (Ruch): „Dzisioj cołki szpil mieli my kontrola nad szpilym. Juz po szpilu we Czynstochowie widziołech i godołech, że cosik drgnyło, terozki przinosi to efekty, a drużina sie ustabilizowała”.

Mariusz Rumak (Odra): „Wygrano na wyjyździe to zowsze dużo sprawa i dzisioj gratuluja Ruchowi tyj wygranyj. My na pywno wyciongnymy wnioski, bo niy boło za wiela szczałów i we tych łostatnich dwóch szpilach na pywno bydzie poprawa”.


własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.