Esiu Joszko – pasjonat na szlaku hystorii Ruchu!

Chop, co doł pomysł na to coby we Chorzowie powstoł szlak historii Ruchu udzieloł wywiadu do laczynaspilka.pl – Esiu Joszko, a my go tukej tłumaczymy na nosz – ślonski. Zapraszomy do lyktury.

„Je wiela miyjsc we Chorzowie ło kierych miyszkańcy nawyt niy pamiyntajom, a dzisioj warto je przipomnieć. Miyjsca, bez kerych niy bołoby Ruchu.

Pomyślołech, że je sam wiela placów kiere warto upamiyntnić. Niy ino Gerard Cieślik, kiery mo swoja ławyczka cy mural i poszłech łode godki do czynów.

Chciołbych aby to kybice mogli wybiyrać place kaj majom być tablice bo wiela je opcji. Na tyn przikład – piyrwszo siedziba Ruchu, piyrwszy szpilplac czy place kaj miyszkali nasze fusbalorze. Ludzie tam miyszkajom i niy wiedzom, że tam miyszkali wielokrotne majstry Polski. Na przikład Gerard Wodarz, Henryk Alszer, Franciszek Koenig. Propozycjów na pywno bydzie wiela.

Chciołbych co by to wszistko boło fertig już na kwiycień, 98 lot klubu. Na 100 gyburstag juz myśla ło inkszyj inicjatywie. Myśla tyż coby srobić muzeum takie jak mo Bayern Monachium. Tam kożdy fusbalorz co groł do Bayernu mo fotka.

Zawodowo niy mom nic wspólnygo ze historiom. To je tako łodskocznia, kożdy musi miyć swoja pasja.

Terozki mi je trudno pedzieć kiery fusbalorz boł we Ruchu nojleprzy. Do drugij wojny na pywno Ernest Wilimowski, zaś po wojnie Gerard Cieślik. Łon boł twarzom tygo klubu, ale boło tyż wiela fusbalorzy niy docynionych ze kierych szłoby ze cztyry takie same jedynostki wykulać”

Cołki wywiad przeczitocie po Polsku tukej: Historyk-pasjonat na szlaku historii Ruchu


laczynaspilka.pl / tłumaczynie: własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.