Fusbalorz Szpilu Ruch – Bytovia wydług Życia na Niebiesko

Dzisioj to my momy niy lada zgryz. Bo cołko drużina grała tak jak powinna, ale pokusili my sie wybrać jednygo – kiery faktycznie zasłużoł tak fest na tego fusbalorza szpilu.

Prziszoł do klubu terozki – bez zima – i łod razu szczyloł tor! I to jaki! Dostoł bala trocha za plery, a i tak kepa dostawioł perfecto! Do tego wszistkigo fest fajnie sie zastawioł, groł tyłem do tora tak, że downo takigo napastnika we Ruchu niy boło! Fusbalorz szpilu według nos to Mateusz Majewski!

Facet zrobioł na nos takie wrażynie, że niy boło inkszyj opcji, musioł łostać noszym fusbalorzem szpilu. Wszistko mu wyłazioło tak jak chcioł. Gra plerami to widać fest mocny atut, ustawioł sie do kepy na tor tyż perfekcyjnie. Niy ma na niygo dzisioj złego słowa.

Licymy, że nostympne szpile bydzie groł tak samo, a możno i jesce lepij? 😉


własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.