Fusbalorz Szpilu Ruch – Olimpia według Życia na Niebiesko

Szpil boł cołkiym niy zły we noszym wykonaniu, ale wybieromy ino jednygo kiery faktycznie zasłużoł na tego Fusbalorza Szpilu. Ocywiście tyż ze pomocom twitterowiczów.

Zagroł łode piyrwszyj minuty, dostoł szansa i ja wykorzistoł. W zasadzie boł bez błyndny we tym co groł. Mimo młodygo wieku zagroł fest dojrzały fusbal. Fto? Mateusz Bogusz!

Walczoł jak umioł i niy boł sie cy to kontaktów ze rywalym, przepychoł sie jak umioł i wygrywoł te bale, jak i umioł zaghrać dobry bal i go utrzimać. Takich chopców nom trza terozki i wierzymy, że zagro jesce lepij we prziszłych szpilach.

Gratulujymy Mateuszowi tego dobrego szpilu i czekomy na jesce wiyncyj jego umiejyntności.


własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.