Fusbalorz szpilu Ruch – Podbeskidzie według Życia na Niebiesko

Wybrali my fusbalorza kiery noszym zdaniym, we komitywie ze Grzesiem Joszko na niygo zasłużoł.

Wloz łode pauzy i łod razu zrobioł różnica. Piyrwszy cylny szczał na tor gości to jego zasługa – Paweł Wojciechowski łostaje Fusbalorzem Szpilu!

Szczyloł jako jedyny, jako jedyny tyż cylnie. Torman pora razy mioł gorko u sia jak przi balu boł Paweł. 2 razy nawyt ze wiylkim trudym musioł wybijać bala.

Życzymy Pawłowi coby groł zawsze łode piyrwszyj minuty i zawsze na takim poziomie jak dzisioj!


własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.