Fusbalorz Szpilu Ruch – Stal wydług Życia na Niybiesko

Wybiyrać fusbalorza szpilu ze sfalonego niy ma lekko, ale jakoś nom wpod tyn synek i sie nadoł jak znaloz.

Za szpil ze Stalom łostoł nim…Adrian Liberacki! Czymu? Bo wloz i srobioł wiela dobrygo. Wyczyścioł akcja Janoty, wyczyścioł akcja Gancarczyka, trefioł we lata (trocha po rynce tormana, ale by to mu siadło), zagroł dobry fussbal.

Powiycie, że zawaloł tor? Niy zawaloł. Łobadejcie sie powtórka, łon szoł do tora, a bala mu cisła za plery po tym jak ja zagroł Czajkowski, wiync synek niy mioł wiela do godanio. Dotyko ja piyntom, bo chcioł ja wybijać. Niy pykło, ale to niy je tor na jego wina.

Fest dobro zmiana doł dybiutant i za to muszymy mu dać Fusbalorza Szpilu. Oby nostympne szanse przekłodoł na jesce lepszo gra.


własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.