Galeria „Ze murawy” ze szpilu ROW – Ruch

Dzisioj we Derbach Ślonska sfalili my ze ROWem Rybnik 0-1. Zapraszomy na galeria „Ze murawy” kiero wykonoł Dariusz Grabiński:


własne / foto: Dario

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.