Historiŏ Ruchu

20 kwiytnia 1920 roku we Chałpie Zwionzkowyj we Wiylkich Hajdukach podpisany łostoł akt, na mocy kerego powstoł Klub Szportowy Ruch Wiylkie Hajduki! Jygo piyrwszym prezesym łostoł rechtor ze Klimzowca, Paweł Koppa.

Piyrwszy, szpil „Niybiescy” rozygrali 3 maja 1920 roku ze Orłym Józefowice. Ruch wygroł 3:1, a piyrwszy tor we dziejach klubu zdoboł Wiktor Prukop.

Latem 1922 roku fusbalorze Ruchu, jako piyrwszy Ślonski klub (!) wysztartowali we finałach trzecij edycji Mistrzostw Polski. Na sztarcie „Niybiescy” zagrali u sia ze Cracoviom Kraków. Szpil łodboł sie na placu targowym we Hajdukach we sobota, 29 lipca ło godz. 17:00. Cracovia wygroła tyn szpil aż 8:2!

Niy minyło sześć lot, a Niybiescy siyngali już nojwiynkszych laurów! We latach 1933-1936 fusbalorze Ruchu czterokrotnie wygrywajom Mistrzostwo Polski! W miyndzyczasie powstoł nowy sztadion, kery do dzisioj je we Chorzowie przy ul. Cichej 6. W 1937 Niybiescy „ino” siyngajom po bronz, by rok późnij zaś być na szczycie ligowyj tabyli! To boły złote lata do Ruchu. We tym miyjscu cza prziwołać łojców tygo piynknygo sukcesu. Byli to m.in. Teodor Peterek, Eryk Tatuś, Sylwester Nowakowski, Jan Badura, Ernest Kubisz, Hubert Górka, Zygfryd Czempisz, Ewald Urban łoroz dwaj wybitne reprezentanty Polski – Ernest Wilimowski i Gerard Wodarz. Niystety niybawym wybuch II Wojny Światowyj niy pozwoloł Niybieskim dolsze zdobywanie sukcesów. Wiynkszość fusbalorzy rozjechała sie po świycie bronić Polskigo honoru. Wodarz osiod późnij we Anglii, a Wilimowski przyjon obywatelstwo niymieckie.

We niyspełna miysionc po przejściu frontu łożywioł sie ruch szportowy na Ślonsku. 27 lutego 1945 roku we świetlicy klubu, pode trybunami sztadionu, łodbyło się „informacyjne zybranie działacy byłego Ruchu”. Wówczos wyłoniili „tymczasowy komityt szportowy”. Zaś walne zybranie członków łodbudowujoncego sie klubu złorganizowano 4 marca 1945 roku we kasynie hutniczym. Prezesem zostoł Feliks Kurcz.

Piyrwszy powojenny szpil niybiescy rozygrali 15 marca tego samego roku na „Kresach”. Boły to derby Chorzowa, we kerych Ruch zrymisowoł ze AKSem 2:2. We 1948 roku Ruch zaś zasiloł szeregi ekstraklasy. Dwa lata późnij fusbalorze ze (obecnygo już) Chorzowa zajmujom drugi plac. Już rok późnij łokazało sie, że tyn wyczyn niy boł przipadkiym. We 1951 roku, mimo zajyncia 6. miejsca we lidze, Ruch siyngo po mistrzostwo Polski! Stało sie tak ze uwagi na to, iż przed syzonem PZPN ustaloł, że drużina, kero zdobydzie Puchar Polski zyskuje miano mistrza kraju. Rok późnij zmiyniono tyn przepis, ale Ruch i tym razym zdoboł nojwyższe trofeum, zajmujonc 1. miejsce we lidze. Wśród chorzowian apetyt rósł  we miara jedzynio. Tym sposobym we 1953 roku, „Niybiescy” po roz ósmy wygrywo mistrzostwo Polski.

Wkrótce „do głosu” dołazi zespół zabrzańskigo Górnika, ktery jak sie późnij łokozało boł nojwiynkszym rywalem Ruchu we wyścigu ło mistrzowsko korona. Piyrwsze szpotkanie miyndzy zabrzanami i chorzowianami mioło miyjsce 18 marca 1956 roku i zakończoło sie wygranom Górnika 3:1. W 1959 roku kariera piłkarsko końcy „superszelec” – Gerard Cieślik. Wydowało sie wówczos, że ciynżko bydzie niybieskim świyntować nostympne sukcesy. Tymczasym we 1960 roku, mistrzostwo Polski po roz kolejny trefio we rynce fusbalorzy Ruchu! Kolyjne lata to  dominacjo Górnika Zabrze.

We 1968 roku Ruch wraco na mistrzowski tron, a zasługi za tyn sukces zbiyrajom m.in.: Bronisławowi Buli, Edwardowi Hermanowi, Antoniemu Piechniczkowi, Henrykowi Pietrkowi, Antoniemu Nieroba, Bernardowi Bemowi, Eugeniuszowi Faberowi, Zygmuntowi Maszczykowi, Eugeniuszowi Lerchowi, Janowi Rudnowowi, Józefowi Jandudzie oroz trynerowi Teodorowi Wieczorkowi.

Kolyjne sukcesy przypadajom na lata ’70. We wrześniu 1972 roku  fusbalorze Ruchu zdobywajom złote medale olimpijskie – piyrwsze we dziejach klubu. Joachim Marx, Zygmunt Maszczyk i Marian Ostafiński grali we drużinie, kero podczos igrzysk olimpijskich we Monachium zajynła piyrwsze miejsce. Po zatrudnieniu czechosłowackiego szkoleniowca – Michala Vicana- niybiescy zaś zaczynajom marsz we góra tabeli. Tym razym tyż na arenie miyndzynarodowyj. Sukcesy we lidze przeplotały sie ze wygranymi we rozgrywkach ło Puchar UEFA. We latach 1973/74 niybiescy siyngajom zatym po Mistrzostwo Polski, Puchar Polski i dołażom do ćwiyrćfinału PUEFA. Dorobyk niybieskich je fest imponujoncy: Ruch ze czidziestu ligowych szpiló przegroł ino trzi; z piynciu we Pucharze Polski żodnego; ze ośmiu ło Puchar Europejski – ino cztyry. Rok późnij niybiescy zaś siyngajom po korona mistrza kraju i po roz kolyjny łodnoszom sukcys we Europie (ćwiyrćfinał Pucharu Europy Mistrzów Krajowych)!

We roku 1979 niybiescy po roz trzinosty zdobywajom nojwyższe trofeum Polski. Bez wiela lot główkowali, że pechowo czinostka długo bydzie cionżyć na niybieskich. We 1988 roku chorzowianie spadajom ze ekstraklasy. Jednak rok spyndzony we II lidze wwyloz niybieskim na dobre. Fusbalorze Ruchu , jako byniaminek zdobywajom we 1989 roku kolyjne mistrzostwo kraju! Zasługi tym razym nalyżom sie m.in. Mieczysławowi Szewczykowi, Leszkowi Wronie, Albinowi Wirze, Miłosławowi Bąkowi, Waldemarowi Fornalikowi, Ryszardowi Kołodziejczykowi, Krystianowi Szusterowi, Jackowi Chorzewskiemu, Józefowi Nowakowi, Waldemarowi Waleszczykowi i łocywiście Krzysztofowi Warzysze.

Kolyjne lata, to nojsłabszy łokrys we historii Ruchu. W 1995 roku, kolyjny spadek do Ruchu. Ale i tym razym zaroz po banicji we II lidze nastompioł chwilowy zryw, jakim boło zdobycie Pucharu Polski we 1996 roku. Tym samym niybiescy zyskali se prawo sztartu we Pucharze Zdobywców Pucharu. Kolyjne zmagania na arynie miyndzynarodowyj, to szpile we ramach Pucharu Intertoto. Chorzowianie doszli aż do samego finału, sfalajonc łostatycznie ze FC Bologna, w efekcie czygo zajynli 3 miejsce i zagrali we pucharze UEFA.

We 2003 roku zaś Ruch slecioł ze I Ligi i bez 4 lata siedzieli we II Lidze, roz nawet musieli sie barażować o utrzimanie. Syzon 2007/08 boł syzonym awansu i bez pora lot niy boło żodnych sukcesów.

We syzonie 2011/12 pod wodzom trynera Waldemara Fornalika Niybiescy zdobywajom wicemistrzostwo Polski, a mistrza przegrywajom ło jedyn punkt ze Ślonskiem Wrocław. Wicemistrzostwo dało nom możliwość gry we Europie, a konkretnij we eliminacjach do Ligi Europejskij. We dwumeczu ze Metalurgiem Skopje wygrywomy 6-1, ale we III rundzie eliminacji sfalomy dwumecz 0-7 ze Victorią Pilzno.

Syzon późnij prawie slecieli, ale bez brak licyncji na gra Polonii Warszawa my sie utrzimali i na nostympny syzon robiemy 3 miejsce we ekstraklasie! Zaś momy łokazjo do szpilanio we Europie. Tym razym dwumecz ze Esbjergiem wygrywomy na remisie 2-2 na wyjyździe i 0-0 u sia. Na nostympno runda jadymy ze Metalistem Charków i tyn szpil sfalomy we Charkowie 1-0 po dogrywce.

We syzonie 2016/17 spadomy ze ligi i zaś muszymy sie bić ło awans do ekstraklasy. Niystety spyndzomy tam ino jedyn syzon. Do rozgrywek przistympujymy ze ujemnymi punktami ze wzglyndu na wymogi licyncyjne, kiere niy łostały spyłnione. Po syzonie pyłnym porażek i zmian trynerów (nojpiyrw boł Krzysztof Warzycha, potyn Chouan Ramon Rotsa, a na som koniyc Dariusz Fornalak), slecieli my piyrwszy roz we historii na trzeci poziom rozgrywkowy.

We 2019 roku côłki świat ogarnyła pandymia wirusa COVID-19, bez kery syzon 2019/20 we fusbalu niy odbōł sie we côłkim tyrminarzu. Ruch po bojkocie pracowników i kybiców ze lipca 2019 roku czekała srogo zmiana. We zarzôndzie prziszed prezes Seweryn Siemianowski – były fusbalorz Ruchu kery bōł barzij głosym kybiców podjon sie ciynżkij misji – wyprowadzynio Ruchu ze marazmu i powrócynie na szczyty. Syzonu niy udało sie dograć ale drużina Ruchu prowadzono bez szkolyniowca kierego wskozali kybice – Łukasza Berety zanotowała dobry wynik i syzon pôźnij już bez problymu awansowała do II Ligi – powrót na szczebel cyntralny po 2 latach niebytu. Awans zaklepany bôł już po szpilu ze Polonią Bytom(1:0 we 27 kolejce, czyli na 8 szpilów przed końcym!) Ruch mioł passa 18 szpilów wygranych ze rzyndu, a po drodze do awansu zdobōł jeszcze Puchar 100-Lecia Ślōnskigo Zwionzku Piłki Nożnyj. Trzon drużiny stanowiyli wtedy Mariusz Idzik, Michał Mokrzycki, Konrad Kasolik, Kacper Kawula i wracajôncy na stare śmieci Łukasz Janoszka i Tomasz Foszmańczyk.

Ruch na 101-lecie istnieniŏ zmiyniōł eRka i nastała faktyczno „Nowa Era” zarówno we wynikach drużiny, jaki i we gabinetach prezesowskich łoroz nowo era Legendy Bez Końca.


Źródło: niebiescy.pl i własne / tłumaczynie: własne