Hucznŏ inauguracjŏ przy Cichej!

Na tyn szpil wsziscy kybice czekali barzij niż na piyrwszŏ gwiŏzdka we wilijo. Atmosfera czuć bōło juz kole 13:00 jak zacły sie zbiyrać poleku grupki kybiców na Batorym, coby razym iść na Cichą na szpil.

Kolyjny rŏz drużina rywali chcŏła szibko wlyźć na nŏs pressingiem i grać swoja bala, ale Ruch ze szpilu na szpil już pochytŏł te knify i tym razym rywalom tyż sie niy udało.

Warta pograła dobre osiym piyrwszych minut, potyn to ze kepy szczylŏł Idzik, to prôbowŏł Winciersz, ale jeszcze efektu niy bōło. We 22 minucie nŏjlepszŏ łokazjŏ mieli goście. Zakrzewski łoddŏł taki szczał – niyspodzianka, ale czujnie bala wybijŏł Tomasz Nowak.

We 30 minucie Idzik miŏł bala we środku pola, przi polu karnym łodegrŏł ja do niy pilnowanygo Ecika, a tyn przimierzōł i… uderzōł we łokiynko tora Kosiorka. Torman wyciōng sie jak drut, ale niy dŏł rady chycić tyj bali. Eins! Trza pedzieć, że Ecik szczelōł piyrwszego tora na Cichej łod… 7 lŏt!

Potyn goście chcieli cosik poszpilać, ale niy mieli wcale miyjsca, to tyż zaostrzōła sie nŏm gra i syndzia trochã wiyncyj użiwŏł gwizdka. Do pauzy we zasadzie Warta może ze trzi razy bōła kajś kole 25-30 metra przed nŏszym torem.

We drugij połowie gra zrobiōła sie szarpanŏ, syndzia gwizdŏł faule to nŏszych, to fusbalorzy gości. We 50 minucie Idzik łodegrŏł bala do Daniela Paszka, kiery bōł już we łokolicy elwra, zanim dobrze przijŏn bala zostŏł kopniōny. Syndzia wskazŏł na jedynŏstka. Do bala poszôł Mariusz Idzik i zanim torman sie zoriyntowŏł, że ciep sie nie we ta strona co poszōł szczał bala bōła już we necu. Zwei! Po tyj sytuacji trochã zrobiōło sie gorko, bo Daniel Paszek niy grŏł już na pełnych łobrotach, a trochã potyn zmiyniōł go Duchowski.

Gra zaś bōła szarpanŏ, zaś faule, zaś gwizdki i tak do 86 minuty. Na szpilplacu pojawiyli sie Kacper Będzieszak i Tomasz Neugebauer. Tyn drugi chwila po tym, jak wlŏz już miŏł łokazjŏ, ale szczylŏł trochã za słabo i torman chyciōł bala.

Łosobny akapit zostawiŏm na sytuacjŏ ze okolic 90 minuty… łobrońca Warty zagrywŏ bala do tormana, a tyn łapie bala we rynce! Syndzia? Nic… niy wiym na wiela zmiyniōły sie przepisy we fusbalu, ale zasada, że nie chytŏ sie bala do łapy po podaniu kolygi łobowiŏnzuje chyba i na C Klasach!

No nic… we 90 minucie Tomasz Neugebauer fajnie wypuściōł Idzika, a tyn, sŏm na sŏm wiedziŏł co musi zrobić. Minŏł tormana zwodem i do pustego tora wpakowŏł bala ze cŏłkim impetym! Drei!

Chwila potyn goście ciepli sie na jedyn atak, po cyntrze we nŏsz elwer bala otarła sie ło rynka Kacpra Kawuli i syndzia tym razym błyndu niy popełniōł. Elwra na tora we 94 minucie zamiyniōł Dawid Ufir. Chwila potyn syndzia zakończōł szpil.

My prowadziyli ślōnski LIVE ze tego szpilu, a zapis znŏjdziecie tukej => Ślōnski LIVE: Ruch – Warta

Nŏsz plus szpilu: Tym razym prziłożyli my już fest mocno uwaga na nŏszych fusbalorzy. Nŏszym zdaniem, niy ino za tora, ale za cŏłki szpil we biegu i nŏjwiyncyj kontaktôw ze balym dostŏwŏ Łukasz Janoszka. Ecik niy ino miŏł nŏjwiyncyj kontaktôw ze balym, ale tyż za kŏżdym razym jego podania i szczały robiōły zamiyszanie we szeregach gości. Fest dobry szpil Janoszki kolyjny rŏz przekładŏ sie na końcowy wynik. Życymy mu, coby we kŏżdym szpilu grŏł tak fajnie jak dzisiŏj.

Ruch Chorzów – Warta Gorzów Wlkp. 3-1 (1-0)

Skład Ruchu: Nowak – Kasolik, Kawula, Kulejewski – Kwaśniewski, Sikora, Mokrzycki, Janoszka, Winciersz – Idzik, Paszek.

Skład Warty: Kosiorek – Stawikowski, Siwiński, Gołdyn, Szałas, Ławniczak, Posmyk, Krauz, Poniedziałek, Śledzicki, Dominik Zakrzewski.

Tory: 30 min. Janoszka, 51 min. Idzik (k), 90 min. Idzik : 94 min. Ufir

Kartki do Ruchu: Kawula – 93 min. (żk)

Kybiców: 4348


własne