„Idzie sie stynsknić za balom” – Wywiad ze Piotrem Gielem

Ło tym jak wyglondo obecno forma, przigotowaniach i oczekiwaniach pogodali my dzisioj ze Piotrem Gielem. Zapraszomy do czitanio:

Życie na Niebiesko: Po pauzie wracocie do tryningów. Jak ze Twoij perspektywy wyglondo twoja obecno forma?

Piotr Giel: Przede wszistkim, dobrze, że już wracomy. We grudniu je dugo pauza i idzie sie na prowdy stynsknić za balom. Nad formom? Momy dwa miysionce coby ja narychtować na piyrwszy ligowy szpil.

ŻNN: We zeszłyj rundzie zdarzały Ci sie urazy. Momy nadzieja, że to juz za Tobom?

P.G.: Nigdy jesce niy zdarzoło mi sie we jednyj rundzie tyla urazów. Szczynście we nieszczynściu, nie boły to urazy miynśniowe, bo to by wskazywało, że je jakiś problym ze moim organizmem. Na ogół to abo rywal mi zostawioł blizna na pora cyntymytrów, kiery mie wykluczoł, abo „Mały” (Dominik Małkowski przyp. red.) na trynigu mie potraktowoł solidnie. Ocywiście niy mom do Małego żalu, to szport kontaktowy i dobrze, że nikogo nie oszczyndzo na tryningu. na koniyc roku jesce sie trefioł przerost we kolanie podczos szpilu ze Skrom. Licza jednak, że we tym roku wszistko bydzie dobrze i byda sie móg pokozać we wiynkszym stopniu.

ŻNN: We zeszłym roku czynścij właziłeś ze ławki, niż grołeś we piyrwszym składzie, a jak to bydzie we tym roku?

P.G.: Wiela rzecy sie na to złożoło. Wspomniane wyżyj kontuzje miały nojwynkszy wpływ. Licza, że terozki solidnie przepracuja okres przigotowawczy, a jak bydzie? Czas pokoże. Rywalizacja je, a na szpilplacu może być ino jedna „dziywiontka”. Jo zrobia wszistko żeby to boł jo, ale dobrze, że tryner mo wybór.

ŻNN: Na tych piyrwszych zajynciach pojawioło sie sporo nowych zawodników, skoro łostajemy przi temacie wyboru, to pywnie tryner poru zabiere na nojbliższe zgrupowanie we Kamiyniu – Rybniku. A ze Twojij perspektywy, fto mo nojwynkszo szansa na to?

P.G.: Na razie momy badania szibkości i wydolności, a piyrwsze zajyncia na szpilplacu momy dopiyro jutro. Jak zwykle zweryfikuje liga, ale wsziscy wierzymy, że nowe twarze kiere pojawiom sie we Ruchu pomogom nom we lidze.

ŻNN: Sytuacja we tabyli nie je za komfortowo. Ino 4 punkty przewagi nad sztrefom spadkowom. jakie nastroje panujom we szatni? Nerwowe, cy raczyj spokojnie podłazicie do sprawy utrzimania?

P.G.: Kożdy zdowo sie sprawa ze miyjsca we jakim somy i wielaa punktów momy nad spadkiem. Ze tego, co godomy miyndzy sobom to na pywno ta świadomość je srogo, ale je tyż szportowo złość i bez to kożdy chce ze siebie dować jesce wiyncyj.
Momy dwa obozy i to dowo duży komfort. Łod jutra juz ruszomy pełnom parom. Łostała nom ino ciynżko robota, a potyn juz ino szpil wyjazdowy ze GKSym Bełchatów.


własne / Foto: Dariusz Grabiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.