III Edycja Typera Na Niebiesko!

Do sztartu rundy łostało jesce kupa czasu, ale juz terozki gorko zachyncomy wszistkich do rejestroanio sie i zichtowanio na nojbliższe raje.

Udało nom sie zdobyć do Wos pora fajnych nagród. I tak:

I miyjsce – dostanie wypolany łobrozek (tukej jesce niy wiemy jaki) kiery wykono znany ze twittera Maciek, 1 ksionżka „Niebieskie Majstry” autora Grzesia Joszki i 1 płyta lubianygo, znanygo ze „Niebieskiej Vendetty” Bułka;

II miyjsce – nagroda to 1 ksionżka „Niebieskie Majstry” autora Grzesia Joszki i 1 płyta Bułka;

III miyjsce – dostanie we nagroda płyta Bułka.

Wszistkie nagrody bydom zawiyrać dodatkowo szpecjalno, wybrano przez wygranego dedykacja.

Link do rejestrowanio sie mocie tukej => http://typerznn.azurewebsites.net/

Tam znojdziecie tyż regulamin i tam bydziecie typować.

Zapraszomy gorko i życymy powodzynia!


własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.