Inaugaracja na +3!

Niybiescy zagrali fest dobry szpil i wygrali pywnie 2-0 ze Drutexem Bytoviom Bytów. Po szpilu byli my na konfyrencji. Zapraszomy do czitanio:

Adrian Stawski (Bytovia Bytów): „Myśla, że ta szibko szczelono bramka przez Ruch ustawioła tyn szpil. Uważom, że Przybecki boł na minimum piyncio metrowym spolonym, niy wiym czymu syndzia tego niy widzioł, jo akurat stołech we lini.
Późnij mieli my cas na ryakcja coby cosik srobić. Niy udało sie, dostali my drugi tor i Ruch móg szpilać to co nojlepij umi, cyli ze kontry. Niy podnieśli my sie, niy stworzyli my tyla łokazji coby przinojmynij rymis stond wywiyźć”.

Chouan Ramon Rotsa (Ruch Chorzów): „Piyrwszy roz miołech taki dugi łokrys pauzy miyndzy szpilami. Niy ma łatwo srobić takie przigotowanio do syzonu przi takij dugij pauzie. Klub srobioł nom fest dobre warunki coby sie przyrychtować na ta runda.
Wierza w to, że to, co my sie wypracowali we pauzie to łostanie zryalizowane we czosie tych szpilów co momy do zagranio.
Jeśli łazi ło te ćiśnienie jakie terozki momy we klubie, to łone je fest srogie i chyba żodno inno drużina niy mo takigo ciśnienio jak my, ale drużina pokozała, że dowo sie ze tym rada. Nowi fusbalorze pokozali, że sie wpasowali w ta drużina.
Do tego mieli my łostatnio dwie przikre wiadomości (zmar wnuk dyrektora Ziętka oraz syn Santiago Villafane przyp. red.), czynsto je tak, że życie je ciynżkie, niesprowiedliwe, ale takie sytuacje czynsto dowajom wiyncyj energii coby być lepszym.
Jeśli łazi o som szpil to czim dużyj my szpilali tym lepij drużina wyglondała na szpilplacu. Łoprócz tych dwóch torów to stworzyli my jesce kilka inkszych łokazji do tora. Fest dobro boła dzisioj wymiana podań, dużo grali my bez bala i dużo podowali my ze wyjściym na pozycja.
Cieszymy sie, że zadybiutowoł wychowanek ze akademii – Mateusz Bogusz, a momy jesce wiyncyj takich, co mogom zagrać.
Dzisioj szpil juz idzie we zapomniynie, łod jutra już rychtujymy sie na szpil we Olsztynie i chcymy zagrać tyż dobre szpile na wyjyździe.
Co do Kowalskiego, to gromy tymi fusbalorzami, kiere na dany dziyń som we nojlepszyj dyspozycji. Walski tyż dzisioj siedzioł na ławie, a groł z nami kożdy szparing.
Pamiyntać cza, że nojważniyjszy je Klub, a my somy dopiyro pode nim i muszymy patrzyć na dobro drużiny, jakby dzisioj zagroł fto inny i Klub by sfaloł, to łon by we klubie łostoł, ale mie mogłoby juz niy być. Beztusz bydymy szpilać zowsze tymi fusbalorzami kiere na dany dziyń bydom nojlepsze”.


własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.