Ino rymis na inaguracja 2022 roku. Ruch – Lech II 2:2. [KONFERENCJA PRASOWO]

Po 93 dniach, na Cichyj 6, odbōł sie ligowy szpil ze udziałym Ruchu Chorzów. We 21 raji eWinner II ligi zrymisowali my ze Lechem II Poznań 2:2. Tory do Ruchu szczelili Daniel Szczepan i (selbstor) Makstymilian Pingot.

Po szpilu mŏmy zapis konferencji prasowyj po naszymu:

Artur Węska (Lech II): „Do nŏs bōł to ciynżki szpil i na pewno tyn punkt szanujymy i doceniomy, bo we pewnych momyntach szpilu moglimy na niego niy zasłużyć. Drużina Ruchu postawiōła wysoko lata i wiedzielimy, że jest to kandydat do awansu – co sie potwierdziōło. Musza pogratulować swoim fusbalorzom za podjyncie walki. Pokŏzali charakter i to przesōndzioło, że mômy tyn jedyn punkt. To sôm mode chopcy – wsparci doświadczonymi – ale szpilanie ze klubem ze takôm historiŏm jest do nich powodym do dumy.

Co do szpilu, to poczōntkowo Ruch ścis nŏs do głymbokij łobrony. Chyba ze ziben ekôw i niy trybiōło u nŏs jak my chcieli, ale stworzyli my sie łokazja i szczelili my tor jako piyrwsi. Wiedzielimy jako jest siła Ruchu i beztō wylyźli my we ustawiyniu 4-5-1. Jakość bōła po stronie Ruchu, ale ter nŏsze serce do walki nŏm pomogło. Po 2:1 jakby Ruch skończōł te łokazje, co miŏł to niy bōłoby co po nŏs zbiyrać. Szibko naszo reakcja – trzi smiany na rŏz bo Wójtowicz ciś Krystiana Palacza – i one nŏm prziniosły jakość. Gratuluja Ruchowi. Awans jest blisko, tu czuć historia i warto, coby grŏł we ligach wyżyj”.

Jarosław Skrobacz (Ruch): „Wypado sie zgodzić ze godkŏm trynera Węski bo mŏm fest podobne odczucia tego szpilu. Myśla, że jako szpil do kybiców to bōł na fajnym poziomie. Dobry przeciwnnik – i goŏm to bez kurtuazji – bo jeich szibkie przejście do ataku narobiōło nom problymu. Mogymy mieć do sia żŏl, że my niy wygrali tego szpilu, ale przi tych sytuacjach przi prowadzyniu 2:1 to fusbal jest niykiedy brutalny i to we tym szpilu nŏs załatwiōło. Niy wykorzistali my 100% sytuacji – trefiać we tormana, abo łobok tora – a tor na 2:2 to zasługa agresji i zaangażowaniŏ gości. Niystety niy zakończyli my szpilu i jest to do nŏs zawód, a wyższe prowadzenie mogłoby go zamknŏnć i nŏs uspokoić, ale tak sie niy stało”.


własne