Klub dostanie wsparcie łode miasta!

Dzisiej odbyło sie zebranie Rady Miasta Chorzowa, na kierym pojawiōł sie prezes Ruchu – Seweryn Siemianowski, a głównym tematym godki bōła sytuacja we klubie i głosowanie ło przesuniyncie ze rezerwy 1,8 mln zł na wsparcie finansowe klubu ze Cichyj 6.

We pierwszyj czynści głos miôł prezes Ruchu, kiery podkreslōł, że akcje klubu wzrosły ze 5 groszy do 70 groszy i ciōngle tyn kurs rośnie. Wymieniōł tyż jakie wsparcie dali kybice i pozostali akcjonariusze, łoroz zapewniōł, że łod 2 lot płace sôm regularne i bez obsuwy.

Potyn prezydent Kotala przipomniôł ło latach wstecz i prośbie prezes Sobstyl, kiero wówczos wynosiōło 1 mln co finalnie doprowadziōło do prawie 60 milionowygo długu (pedzioł ło tym prezes Siemianowski), a po serii wypowiydzi radnych, kierzi głównie chwolili prezesa za wyznaczony tor i to co sie już udało osiongnonć – prziszła propozycjo głosowania ło przesuniyncie środków ze rezerwy (we grudniu tam radne dali 1,8 mln zł na klub bo niy bōło prezesa na sesji).

Głosowanie bōło formalnościom. 25 głosujoncych dało głos za i tym samym przijynli, że 1,8 mln zł trefi do klubu we ramach zakupu paketu akcji.


własne / twitter