Kolejny krok zrobiony! [KONFERENCJA PRASOWO]

Kolejny rŏz skuteczność we drugij połowie prziniosłŏ Ruchowi wygrany szpil. Po torach Piotra Stępnia, Daniela Szczepana i Filipa Żagla „Niebiescy” cisnŏm Chojniczanka już ino na 2 punkty. Po szpilu byli my na konferencji prasowyj kero spisali my po naszymu:

Wojciech Figurski (Sokół): „Gratulacje do trynera i drużiny Ruchu za wygrany szpil. Na poczōntek szpilu dali my sie ściś do obrony, ale i tak my sie wybronili. Nŏjważniejszo sytuacja do nŏs bōła we 46 minucie. Niy idzie sie wymarzyć lepszyj okazji, a ta bōła trzista procyntowo. Potyn zaroz poszła kontra Ruchu ze keryj wpod tor. To ukrzidlōło Ruch kery szōł za szlagiem.

My jeszcze na chwila chycili szwong, ale po wolnym torman Ruchu odbiōł bala. Bōła dobitka, bōło trzech fusbalorzy we elwrze i jak sie mo takie sytuacje to trza być skutecznym. Ruch przewyższŏł nŏs jakościowo i bez gŏdki nŏs skarciōł”.

Jarosław Skrobacz (Ruch): „Dziynkuja za gratulacje. My fajnie wlyźli we tyn szpil i ode sztartu niy dŏwali my gościom wiary, że tukej może coś nawynokwiać. My chcieli szybko szczelić tor i dociepnōnć drugi, ale do pauzy niy wykorzistali my nŏszyj przewŏgi. Ze czasym goście zaczli wierzyć we sia i nŏs ciśli, a szpil sie wyrównŏł.

Po pauzie zmienili my ustawiynie drużiny na barzij ryzykowne. Sytuacjo ze 46 minuty pokŏzałŏ, że muszymy trzimać koncyntracja, bo we 46 minucie jeij brakło. Dzisiej wygrywŏmy, a za tydziyń czekŏ nŏs fest ważny szpil kerym już żyjemy. To bydzie fest fajne widowisko”.


własne / ruchtv