Kolyjne odyjścia ze Ruchu

Klub poinformowoł, że rozwionzoł kontrakt ze tormanym – Nikolajem Bankovem, za porozumiyniym sztron.

Santiago Villafane niy wróci juz do Chorzowa – tak podowo człowiyk ze mediów klubowych. Formalnie niy zakońcono jesce kontraktu Santiago.


własne / ruchchorzow.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.