Komisja ds. Licencji Klubowych ukarze Ruch

W poniedziałek zebrała się Komisja do spraw licencji klubowych i ustaliła pewne znaczące dla Niebieskich postanowienia.

Prezentujemy zapis punktu dotyczącego klubu Ruch Chorzów:

„Zakończyć postępowanie wyjaśniające w stosunku do Klubu Ruch Chorzów SA i nałożyć na Klub sankcję w postaci jednego ujemnego punktu w bieżącym sezonie rozgrywkowym 2015/2016, w związku z naruszeniem kryterium F.09 oraz zobowiązać Klub do uregulowania, w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku, zobowiązań przeterminowanych powstałych do 30 czerwca 2015 roku, a niezapłaconych do dnia 30 listopada 2015 roku, pod rygorem nałożenia sankcji w postaci odjęcia kolejnego punktu ujemnego w bieżącym sezonie rozgrywkowym 2015/2016.

Wszcząć postępowanie wyjaśniające w stosunku do Klubu Ruch Chorzów SA, w związku z podejrzeniem przekroczenia przez Klub nałożonego decyzją nr 15 z dnia 11 maja 2015 roku ograniczenia płacowego.

Kryterium F.09 jest nowym wymogiem dla Klubów Ekstraklasy, zgodnie z którym Kluby musiały dowieść, że na dzień 30 listopada 2015 roku, nie posiadały przeterminowanych zobowiązań wobec Klubów piłkarskich, pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, które powstały do dnia 30 czerwca 2015.

Klubom od powyższych sankcji przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni od doręczenia decyzji”.

Zgodnie z informacjami oficjalnej strony klubu, działacze w najbliższych dniach podejmą decyzję co do odwołania się od tych zapisów.


źródło: własne / pzpn / ruchchorzow.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.