Komunikat Grup Kibicowskich Ruchu dot. łostatnich wydarzyń

Dejvid

Kybice Ruchu wystosowali komunikat dotyczôncy łostatnich wydarzyń zwiōnzanych ze Klubem i podjyntymi działaniami. Komunikat pisany po Polsku:

„Ubiegły tydzień obfitował w wiele spotkań na linii akcjonariusze vs. kibice Ruchu i każdego dnia sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Najwyższy czas, aby odnieść się do całej tej sytuacji. Chorzowski klub jest w bardzo trudnym położeniu, moglibyśmy się od niego odwrócić, zbojkotować, a jednak podaliśmy rękę. To nie jest ręka na zgodę, ale chęć udzielenia pomocy.

29 maja w Urzędzie Miasta doszło do trójstronnego spotkania, w którym wzięli udział kibice Ruchu, Prezydent Miasta Chorzowa Pan Andrzej Kotala, Wiceprezydent Marcin Michalik oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Ruchu Chorzów Pan Zdzisław Bik. W skrócie pisząc, blisko 4 godzinne spotkanie nie przyniosło wiążących decyzji. Kibice szczegółowo przedstawili przekazane wcześniej żądania, na które druga strona w większości przypadków odpowiedziała. Otrzymaliśmy propozycje zgłoszenia swojego kandydata na prezesa lub wiceprezesa klubu, wyboru obserwatora przy Radzie Nadzorczej, pomocy w zakresie marketingu oraz udziału w rozmowach w zakresie wyboru nowego pionu sportowego. Akcjonariusze pozytywnie odnieśli się do kwestii przeprowadzenia w klubie audytu finansowego. Kością niezgody pozostawała rola prezesa klubu Jana Chrapka. Rozmowy zostały zakończone, jednak strony umówiły się na ich kontynuację.

30 maja zapadła decyzja ze strony Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ruchu Chorzów Pana Zdzisława Bika o tym, że nie będzie zakończona współpraca z Panem Janem Chrapkiem.

Dzień później w Urzędzie Miasta doszło do kolejnych rozmów, dodatkową osobą biorącą udział w spotkaniu był Pan Aleksander Kurczyk, który posiada znaczącą ilość udziałów w klubie. Podczas spotkania ostatecznie ustalono, że klub ogłosi konkurs na nowego prezesa, a współpraca z Panem Janem Chrapkiem zostanie zakończona. Z niecierpliwością czekaliśmy na formalną informację, która była przesuwana z dnia na dzień. Osobiście nie odbieramy nic Panu prezesowi Chrapkowi, bo zna się na finansach spółki akcyjnej, ale niestety jako szef klubu sportowego w zupełności się nie sprawdził. 3 czerwca klub ogłosił, że prezes oddał się w ręce Rady Nadzorczej.

Możecie zapytać co dalej? Nie ma w tej chwili trenera, wielu piłkarzy odeszło, licencja wisi na włosku, cała ogromna grupa osób pracująca na rzecz Ruchu nie otrzymuje wynagrodzenia od wielu miesięcy. Po co dalej w to brnąć? Nie lepiej ogłosić upadłość i rozpocząć wszystko od nowa. Niestety na to jako kibice nie mamy wpływu, możemy oczywiście wywołać wojnę, ale nie po to siadaliśmy do stołu, aby ją rozpoczynać. Dzisiaj akcjonariusze nie zamierzają ogłosić upadłości Ruchu. Chcą spłacić układ restrukturyzacyjny w pierwszej kolejności.

Dzisiaj najważniejszą sprawą jest budżet, który delikatnie mówiąc nie spina się tak, jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli. Nie ma idealnego rozwiązania. Chcemy pomóc klubowi, ale jeśli za słowami akcjonariuszy nie będą szły konkretne czyny i środki finansowe, do wojny zawsze może dojść.

Zaakceptowaliśmy propozycje akcjonariuszy z 29 maja. Przed nami mnóstwo pracy, która może okazać się bezowocna jeżeli nie będzie odpowiedniego wsparcia wspomnianych wcześniej Panów Bika i Kotali ale… czy pozostało nam coś innego?

Grupy Kibicowskie Ruchu Chorzów”


własne