Komunikat zarządu we sprawie aplikacji!

W grudniu 2019 roku zadebiutowała aplikacja Ruchu Chorzów, stworzona we współpracy z firmą Sportbonus. Współpraca ta właśnie dobiega końca, o czym Zarząd Klubu informuje w poniższym komunikacie.

W dniu 17 listopada 2021 roku Ruch Chorzów SA jednostronnie wypowiedział umowę o współpracy z firmą Sportgroup (dawniej Sportbonus). Powodem takiej decyzji jest niewywiązywanie się drugiej strony z postanowień umowy oraz ustaleń, jakie były zawierane w ostatnim czasie. Po dogłębnej analizie prawnej Klub postanowił więc zakończyć współpracę i poinformować o tym użytkowników aplikacji, których obecnie jest blisko 17 tysięcy.

Krok ten wykonujemy z wielkim żalem, ponieważ jako Klub wiązaliśmy olbrzymie nadzieje z projektem aplikacji, podtrzymując opinię, że mechanizm jej działania ma duży potencjał i jest bardzo korzystny dla wszystkich stron, biorących w nim udział. Musimy jednak stać na straży dobra Klubu i Kibiców, co jest wartością nadrzędną.

Przed kilkoma tygodniami użytkownicy aplikacji byli informowani o trudnościach we współpracy z operatorem, jednak wciąż mieliśmy nadzieję, że uda się dojść do porozumienia. Obecnie nasz Klub stracił resztę zaufania do firmy Sportgroup, stąd powyższe wyjaśnienia problemu oraz decyzja o wypowiedzeniu umowy.

Jednocześnie informujemy, że zawieszamy wszelką aktywność związaną z obsługą aplikacji, przy czym cele, na które zbierano środki, będą przez Klub realizowane.

Seweryn Siemianowski
Prezes Zarządu
Ruch Chorzów SA


własne / ruchchorzow.com.pl