Konferyncja prasowo po szpilu Ruch – Radomiak

Ruch Chorzów sfalo drugi szpil, tym razym u sia ze Radomiakiym Radom 0-2. Po szpilu momy zapis konferyncji prasowyj:

Dariusz Banasik (Radomiak): „Przyjechali my tkej, coby szpilać ło zdobycz punktowo. Zakłodali my se, że chcymy powalczyć, niy szpilać asykuracyjnie. Idzie pedzieć, że łod piyrwszyj minuty nom sie przycufalyło, bo zaro we piyrwszyj akcji szczylili my tor, co nom ustawioło szpil. Potyn sie colimy i kontrolowali my szpil i mieli my sytuacje na lepszy wynik jesce we piyrwszyj halbce.
We drugij połowie podobny scynariusz, piyrwszo akcja, zaś tor do nos i wydowało sie, że bydzie juz po szpilu, ale gospodorze walcyli, starali sie, ale mieli ino akcje ze eków. Tukej trza pochwolić moich fusbalorzy za mondrość taktyczno i ze premedytacjom wykorzistane sytuacje. Momy szyść punktów, fajnie sie to zacyno, ale studzimy gowy bo liga jesce dugo. Współczuja trynerowi gospodorzy i życa tukej kybicom, coby Ruch sie podniós i zacon wygrywać”.

Dariusz Fornalak (Ruch): „Zacna ze inkszyj sztrony. Tyn Klub powstowo na nowo, na nowych zasadach ekonomicznych, na ta chwila niy dołażymy szportowo i to je fakt. Pozbyli my sie osiymnostu fusbalorzy, we wiynkszyj czynści – kiere niy chcieli tukej być, szpilać we Ruchu. Prziszło dziesiynciu juniorów i chciołbych to wzionć pod uwaga – juniorów, kiere dzisioj po szpilu ryagowali, jak ryagowali. To som ludzie, kiere bydom prziszłościom tego Klubu, czy nom sie to podobo, czy niy. Beztosz prosza – tryner, rzec nabyto, jo je przizwyczajony do wielu rzecy, wiela żech we fusbalu przeżoł, ale łoni niy zasługujom na to, coby ich lżyć. To je niy fair. Co do szpilu, niy idzie wygrać szpilu, jak sie łoddowo jedyn cylny szczał, we 90, cy 89 minucie. Porównujonc tyn szpil do Siarki, kaj boło wiele łokazji, kiere powinni my wykorzistać, tukej tego niy boło. To pokozuje, że na dzisioj momy za mało umiejyntności, coby takie sytuacje łodwrocać.
To niy je piyrwszy sztadion, kaj kybice domagajom sie smiany trynera. Tak, kybice mie niy zatrudniali i niy łone bydom mie zwalniać. Trynerzy łodchodzom, ale fusbalorze łostajom.
Kadra jesce niy je zawarto, proporcje – młodziyż, a doświadczyni fusbalorze som zachwiane na młodziyż, ale niy chcymy brać ludzi, że jak niy łon, to żodyn, ale na ta chwila niy ma ludzi, kiere same przidom szpilać”.


własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.