Konferyncjŏ po szpilu Widzew – Ruch

Foto: Dejvid

Ruch obecnie mŏ fest skomplikowanŏ sytuacjŏ co do utrzimaniŏ sie we II Lidze. Niy wszistko zależy już łod Modrych. Wszistko bez kolejne sfalône. Tym razym ze Widzewem Łódź. Zapraszŏmy do lektury wypowiydzi trynerów po tym szpilu:

Karol Michalski (Ruch): „Poczôntek szpilu bōł do nŏs trudny, bo Widzew wiyncyj grŏł bokami. Jak już lepij zacli my szpilać, to Widzew szczelōł tor. My dalyj chcieli szpilać środkiym szpilplacu bo takie mielimy założynie na tyn szpil. We drugij halbce, zaś grŏmy trocha lepij i tracymy drugi tor, kiery Widzewowi uspokojôł szpil.
Mŏmy fest różne emocje po tym szpilu i niy łatwo bydzie siã uspokoić, zgŏdzom sie, że sômy we trudnym momyncie, ale zakładŏmy wszistko, coby dwa łostatnie szpile wygrać”.

Jacek Paszulewicz (Widzew): „Ciesza sie, bo łod dŏwna czekŏłech na tyn momynt, co zagości u nŏs trocha uśmiychu i radości. Szpil bōł trudny, bo trudny bōł cŏłki ubiegły tydziyń, kaj sporo sie dziŏło we drużinie. Szczelili my trzi tory, żôdnygo my niy stracili i za to chca podziynkować fusbalorzom. Chca te zwyciynstwo zadedykować jeich rodzinom. Dziynki nim stanyli my na wysokości zadaniŏ”.


własne