KONKURS – „Zrób mema, wygrej kniga!”

Nŏsz redakcyjny kolega – Olaf, zrobiōł łostatnio mem kiery juz podbiōł serca wiynkszości kybicôw. Terŏz kŏżdy może iść we jego ślady i wygrać fajnŏ kniga!
Nasz redakcyjny kolega – Olaf, zrobił ostatnio mema, który podbił serca większości kibiców (mem powyżej). Teraz każdy może iść w jego ślady i wygrać fajną książkę!

Zasady:
1. Tematyka zwiŏnzanŏ ze Ruchem Chorzów;
2. Memy łobraźliwe niy bydŏm brane pod uwŏga!
3. Mozecie kożistać ze fotek, ze nŏszych galerii => Okiym kybica;
4. Kŏżdy wysyłŏ dowolnŏ liczba memów, wiela mŏcie pomysłów, tyla wysyłejcie;
5. Czas mŏcie do cwŏrtku – 21 listopada (do północy!)
6. Redakcja wybiere 3 nŏjlepsze memy i fto wygrŏ zadecydujŏm kybice we ankiecie! Ankiety bydŏm na Facebooku i Twitterze, wiync potyn zesumujymy głosy.

1. Tematyka związana z Ruchem Chorzów;
2. Memy obraźliwe nie będą brane pod uwagę!
3. Możecie skorzystać z naszych fotek =>
Okiym kybica;
4. Każdy może podesłać dowolną liczbę memów, ile macie pomysłów, tyle wysyłajcie;
5. Czas macie do czwartku – 21 listopada (do północy!)
6. Redakcja wybierze 3 najlepsze memy, a o tym, kto wygra zadecydują kibice w ankiecie! Ankiety będą dwie – na Facebooku i na Twitterze, a my potem zsumujemy głosy.

Nagrody:
1. Zwyciynzca łotrzimŏ kniga „Fanatycy” – Zwycięzca otrzyma książkę wydawnictwa SQN „Fanatycy”:

2. Wybierymy jesce 10 memów, kiere trefiŏm na nasze social media coby kybice łobejrzeli – to bydzie nagroda drugŏ.
Wybierzemy jeszcze 10 memów, które trafią na nasze social media tak, by kibice mogli zobaczyć najlepsze prace – to będzie nagroda druga.

Kaj wysyłać memy? Gdzie wysyłać memy? => kontakt@zycienaniebiesko.com.pl we tytule wpisujcie: „Zrób mema, wygrej kniga”

Sztartujymy i życymy powodzyniŏ! Startujemy i życzymy powodzenia!


własne