Marcin Waszczuk wiceprezesem!

Ruch Chorzów wydŏł wczorej komunikat, kiery ukŏzŏł sie na Newconnect, kaj Spółka je notowanŏ. Poniżyj treść komunikatu we całości:

„Zarząd Spółki „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 8 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu pana Marcina Waszczuka.

Jednocześnie informuje się, iż Pan Jan Chrapek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na koniec dnia 8 lipca 2019 roku. 

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
.


własne / bankier.pl